Kunimitsu

國光
初代
[Help]
◯  正和︱ 山城
Rai Kunimitsu (1st gen)
IDKUN557
NameKunimitsu
ProvinceYamashiro
Start EraShōwa (1312-1317)
End EraGenko (1331-1336)
Active Period1312-1332
SchoolRai
FatherKunitoshi
LineageImage / Interactive

Source Rating Reference/Page
Hawley100KUN557 
Toko Taikan¥18M 211 
FujishiroSai-jo saku K332 
Signatures:
来源國光
rai minamoto kunimitsu

Recorded works

ID/Name Type Mei Yearsort icon Ref
0000-0049
Goto Rai Kunimitsu / 後藤来國光
Tanto NN-2-11-25
0000-0050
Ikeda Rai Kunimitsu / 池田来國光
Tanto
来國光
rai kunimitsu
NN-2-11-25
0000-0052
Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光
Tanto
来國光
rai kunimitsu
NN-2-11-26
MH-40
0000-0907
Katana
0000-0419
Tachi
来國光
rai kunimitsu
NN-2-2-28
0000-0420
Uraku Rai Kunimitsu / 有楽来國光
Tanto
来國光
rai kunimitsu
NN-2-2-29
MH-38
0000-0811
Katana
0000-0828
Katana
0000-0889
Tanto
0000-1077
Katana
0000-1091
Katana
来國光
rai kunimitsu
0000-1092
Katana
来國光
rai kunimitsu
0000-1093
Katana
来國光
rai kunimitsu
光遜 (花押)
kōson (kao)
0000-1094
Tachi
来國光
rai kunimitsu
0000-1095
Katana
0000-1096
Katana
0000-1097
Katana
0000-1098
Tanto
来國光
rai kunimitsu
0000-1099
Tanto
来國光
rai kunimitsu
MH-39
0000-1100
Tanto
来國光
rai kunimitsu
MH-41
0000-1101
Tanto
来國光
rai kunimitsu
MH-42
0000-1102
Tanto
来國光
rai kunimitsu
0000-1103
Tanto
来國光
rai kunimitsu
0000-1104
Tanto
来國光
rai kunimitsu
0000-1105
Tanto
来國光
rai kunimitsu
0000-1106
Tanto
来國光
rai kunimitsu
0000-1108
Tachi
来國光
rai kunimitsu
0000-1109
Tanto
来國光
rai kunimitsu
0000-1110
Katana
0000-1111
Katana
来國光
rai kunimitsu
埋忠磨上之
umetada suriage kore
0000-1112
Katana
0000-1113
Tachi
来國光
rai kunimitsu
本阿 (花押)
hon'a (kaō)
0000-1114
Tanto
来國光
rai kunimitsu
0000-0418
Tachi
来國光 嘉暦二年二月日
rai kunimitsu kareki 2 nen 2 gatsu hi
1327 NN-2-2-27

Workmanship and style

Mokume, itame.