Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-1174 Kagehide
景秀
kagehide
0000-0685 Motohira
七十六歳
76 sai
0000-0685 Motohira
奥大和守平朝臣元平
oku yamato no kami taira ason motohira
0000-0004 Dōjikiri Yasutsuna
安綱
yasutsuna
0000-0018 Okadakiri
吉房
yoshifusa
0000-0019 Yoshifusa
吉房
yoshifusa
0000-0020 Yoshifusa
吉房
yoshifusa
0000-0050 Ikeda Rai Kunimitsu / 池田来國光
来國光
rai kunimitsu
0000-0052 Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光
来國光
rai kunimitsu
0000-0061 Akita Ryōkai
了戒
ryōkai
0000-0066 Nagamitsu
長光
nagamitsu
0000-0078 Natagiri Taema
showa
0000-0104 Kotekashiwa Kanenaga
天正二年三月十三日
tensho 2 nen 3 gatsu 13 hi
0000-0001 Mikazuki Munechika
三条
sanjo
0000-0002 Onimaru Kunitsuna
國綱
kunitsuna
0000-0003 Ōdenta
光世作
mitsuyo saku
0000-0005 Juzumaru / 数珠丸
恒次
tsunetsugu
0000-0012 Tsuru Maru Kuninaga
國永
kuninaga
0000-0013 Hirano Tōshirō / 平野藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0015 Kuniyuki
國行
kuniyuki
0000-0016 Norimune
則宗
norimune
0000-0017 Yoshifusa
吉房
yoshifusa
0000-0021 Yoshifusa
吉房
yoshifusa
0000-0024 Takanosu
三条
sanjo
0000-0025 Sukekane
助包
sukekane
0000-0026 Nagashino Ichimonji / 長篠一文字
ichi
0000-0029 Norifusa
則房
norifusa
0000-0265 Masahira
君万歳
kimibanzai
0000-0265 Masahira
諏訪社鉾鉄交忠練之
0000-0265 Masahira
薩摩國藤原正平
satsuma kuni fujiwara masahira
0000-0038 Nikkō Sukezane
助眞
sukezane
0000-0039 Sukezane
助眞
sukezane
0000-0040 Kunimune
國宗
kunimune
0000-0041 Kunimune
國宗
kunimune
0000-0044 Masayoshi
薩州住藤原正良
sashū ju fujiwara masayoshi
0000-0054 Kunimune
國宗
kunimune
0000-0055 Kunimune
國宗
kunimune
0000-0056 Mitsutada
光忠
mitsutada
0000-0058 Mitsutada
光忠
mitsutada
0000-0058 Mitsutada
光徳花押
kotoku kakihan
0000-0059 Minamoto Rai Kunitsugu
藤原秀祐
fujiwara hidesuke
0000-0059 Minamoto Rai Kunitsugu
正慶二年十一月日
shokei 2 nen 11 gatsu hi
0000-0060 Heshikiri Hasebe
長谷部國重本阿花押
hasebe kunishige hon-a (kakihan)
0000-0060 Heshikiri Hasebe
黒田筑前守
kuroda chikuzen no kami
0000-0064 Nagamitsu
熊野三所権現長光
kumano sansho gongen nagamitsu
0000-0067 Nagamitsu
備前國長船住人長光造
bizen kuni osafune junin nagamitsu tsukuru
0000-0068 Nagamitsu
備前國長船住左近将監長光造
bizen no kuni osafune ju sakon shogen nagamitsu tsukuru
0000-0079 Koryū Kagemitsu / 小龍景光
元享二年五月日
genkō 2 nen 5 gatsu hi
0000-0079 Koryū Kagemitsu / 小龍景光
備前國長船住景光
bizen kuni osafune ju kagemitsu
0000-0080 Kagemitsu
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu