Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0407 Hisakuni
久國
hisakuni
0000-0408 Norikuni
則國
norikuni
0000-0409 Yoshimitsu
吉光
yoshimitsu
0000-0410 Yoshimitsu
吉光
yoshimitsu
0000-0411 Gotō Tōshirō / 後藤藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0412 Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0413 Tsurikane Kiri
國行
kuniyuki
0000-0414 Kunitoshi
来孫太郎作
rai magotarō saku
0000-0414 Kunitoshi
花押正応五年辰八月十三日
(kakihan) shoō 5 nen (x) tatsu 8 gatsu 13 hi
0000-0415 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0416 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0416 Kunitoshi
正和五年十一月日
showa 5 nen 11 gatsu hi
0000-0417 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0418 Kunimitsu
来國光 嘉暦二年二月日
rai kunimitsu kareki 2 nen 2 gatsu hi
0000-0419 Kunimitsu
来國光
rai kunimitsu
0000-0420 Uraku Rai Kunimitsu / 有楽来國光
来國光
rai kunimitsu
0000-0421 Kunitsugu
来國次
rai kunitsugu
0000-0422 Kunimitsu
國光
kunimitsu
0000-0424 Nakatsukasa Masamune
本田中務所持
honda nakatsukasa shoji
0000-0424 Nakatsukasa Masamune
正宗本阿 (花押)
masamune hon'a (kaō)
0000-0430 Tomonari
友成作
tomonari saku
0000-0432 Sanetsune
眞恒
sanetsune
0000-0429 Tomonari
備前國友成造
bizen kuni tomonari tsukuru
0000-0024 Takanosu
三条
sanjo
0000-1310 Muneyoshi
宗吉作
muneyoshi saku
0000-1412 Ichi
ichi
0000-0431 Masatsune
正恒
masatsune
0000-1314 Naomune
ichi
0000-1314 Naomune
尚宗
naomune
0000-1313 Muneyori
宗依
muneyori
0000-1317 Narimune
成宗
narimune
0000-1315 Narimune
成宗
narimune
0000-1340 Sukenori
助則
sukenori
0000-1339 Norimune
則宗
norimune
0000-1341 Muneyoshi
宗吉作
muneyoshi saku
0000-1311 Munetada
宗忠
munetada
0000-0025 Sukekane
助包
sukekane
0000-1411 Kanesuke
包助
kanesuke
0000-0001 Mikazuki Munechika
三条
sanjo
0000-0026 Nagashino Ichimonji / 長篠一文字
ichi
0000-1284 Suketsugu
助次
suketsugu
0000-1309 Sadazane
貞眞
sadazane
0000-0487 O-Kanemitsu
本阿 (花押)
hon'ami (kakihan)
0000-0487 O-Kanemitsu
備前國兼光
bizen no kuni kanemitsu
0000-0537 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0433 Nobufusa
信房作
nobufusa saku
0000-0002 Onimaru Kunitsuna
國綱
kunitsuna
0000-0003 Ōdenta
光世作
mitsuyo saku
0000-0004 Dōjikiri Yasutsuna
安綱
yasutsuna
0000-0005 Juzumaru / 数珠丸
恒次
tsunetsugu