Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0175 Masashige
寛文十一二月日
kanbun 11 2 gatsu hi
0000-0180 Hankei
繁慶
hankei
0000-0181 Taneyoshi
近江國住胤吉作
omi kuni ju taneyoshi saku
0000-0181 Taneyoshi
慶応ニ寅年ニ月日
keio 2 tora nen 2 gatsu hi
0000-0182 Yukihiro
一肥前國出羽守行廣 延宝六年ニ月日
ichi hizen kuni dewa no kami yukihiro enpo 6 nen 2 gatsu hi
0000-0182 Yukihiro
奉献納大神宮剣一振
hōkennō dai-jingu ken 1 furi
0000-0184 Kunisada
和泉守國定
izumi no kami kunisada
0000-0186 Yukitsugu
行次
yukitsugu
0000-0201 Munetsugu
備前介藤原宗次
bizen no suke fujiwara munetsugu
0000-0201 Munetsugu
明治ニ年八月日
meiji 2 nen 8 gatsu hi
0000-0202 Ko-Mihara Katana
中川左平太手二テ立
nakagawa saheita te-nite tachi
0000-0202 Ko-Mihara Katana
手前二テ脇毛落ス
temae nite waki-ge otosu
0000-0216 Masahiro
近江守法城寺橘正弘
omi no kami hōjōji tachibana masahiro
0000-0228 Suketsugu
備中國
bitchu kuni
0000-0230 Yoshitake
出雲大掾藤原妙吉武作
izumo daijō fujiwara myō yoshitake saku
0000-0234 Nobutaka
尾張國八代目信高
owari kuni 8 dai me nobutaka
0000-0234 Nobutaka
文化十一年九月吉日
bunka 11 nen 9 gatsu kichijitsu
0000-0235 Yasuyoshi
靖吉
yasuyoshi
0000-0235 Yasuyoshi
昭和十七年二月吉日
showa 17 nen 2 gatsu kichijitsu
0000-0236 Tadayoshi
肥前國住近江守忠吉
hizen kuni ju omi no kami tadayoshi
0000-0243 Yoshimasa
源信國平四郎吉政作
minamoto nobukuni heishirō yoshimasa saku
0000-0245 Hiromitsu
松村近江介源廣光作
matsumura omi suke minamoto hiromitsu saku
0000-0245 Hiromitsu
文久四年二月日
bunkyū 4 nen 2 gatsu hi
0000-0265 Masahira
薩摩國藤原正平
satsuma kuni fujiwara masahira
0000-0265 Masahira
諏訪社鉾鉄交忠練之
0000-0265 Masahira
君万歳
kimibanzai
0000-0265 Masahira
慶応二年乙丑菊月
keiō 2 nen kinoto ushi kikuzuki
0000-0307 Naotane
莊司筑前大掾大慶直胤 (花押)
shōji chikuzen daijō taikei naotane (kao)
0000-0307 Naotane
文政十一年仲秋
bunsei 11 nen chūshū
0000-0314 Kunimichi
出羽大掾藤原國路
dewa daijō fujiwara kunimichi
0000-0328 Kunitoshi
國俊
kunitoshi
0000-0329 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0333 Kuniyuki
國行
kuniyuki
0000-0334 Kanenaga
包永
kanenaga
0000-0335 Nobuyoshi
延吉
nobuyoshi
0000-0339 Kunimitsu
國光
kunimitsu
0000-0341 Yukimitsu
行光
yukimitsu
0000-0342 Masamune
城和泉守所持
kizuki izumi no kami shoji
0000-0342 Masamune
正宗磨上 本阿 (花押 公徳)
masamune suriage (hon'a kao - kōtoku)
0000-0351 Nippon Ichi
則重
norishige
0000-0353 Inaba Gō
天正十三年十二月日江本阿彌磨上 (花押)
tenshō 13 nen 12 gatsu hi gō hon'ami suriage (kao)
0000-0353 Inaba Gō
所持稲葉勘右衛門尉
shoji inaba kan'uemonnojō
0000-0360 Shuhan Sadamune
貞宗本阿 (花押)
sadamune hon'ami (kakihan)
0000-0365 Nagayoshi
貞治五年丙午千手院長吉
teiji 5 nen hinoe uma senjuin nagayoshi
0000-0366 Kōsetsu Samonji
筑州住左
chikushū ju sa
0000-0367 Sa
筑州住左
chikushū ju sa
0000-0371 Fudo
行光
yukimitsu
0000-0373 Sa
sa
0000-0373 Sa
筑州住
chikushū ju
0000-0374 Yukihiro
筑州住行弘
chikushū ju yukihiro