All Schools

School Namesort icon Name (Kanji) Tradition Province Start Era End Era
Akasaka Senjuin 赤坂千手院 Mino Mino
Aoe 青江 Yamashiro
Awataguchi 粟田口 Yamashiro Yamashiro Genryaku (1184-1185) Kareki (1326-1329)
Ayanokōji 綾小路 Yamashiro Yamashiro Jōei (1232-1233) Ryakuō (1338-1342) ND
Chiyozuru 千代鶴 Echizen
Chu-Aoe 中青江 Yamashiro Enō (1239-1240) Meitoku (1390-1394) ND
Chu-Enju 中延寿 Yamashiro Higo Nanbokuchō (1336-1394)
Chu-Senjuin 中千手院 Yamato
Daruma 達磨 Yamashiro Bunna (1352-1356) ND Bunmei (1469-1487)
Dotanuki 同田貫 Higo
Echizen Seki 越前関 Shinto Tokuden Echizen Manji (1658-1661) Enpō (1673-1681)
Enju 延寿 Yamashiro
Fujishima 藤島 Wakimono Kaga Shōchū (1324-1326)
Fukuoka Ichimonji 福岡一文字 Bizen
Ganmaku 若捲 Mino Mino
Gassan 月山
Goami 五阿弥 Bingo
Hachiya 蜂屋 Mino Ōei (1394-1428)
Hasebe 長谷部 Soshu Nanbokuchō (1336-1394)
Hashizume 橋詰 Kaga Ōei (1394-1428)
Hatakeda 畠田 Bizen
Heianjō 平安城 Yamashiro Yamashiro Genkō (1321-1324)
Hirado Sa 平戸左 Soshu Hizen Kenmu (1334-1338) ND Bunroku (1592-1596)
Hizen Tadayoshi 肥前忠吉 Hizen Keichō (1596-1615) Shōwa (1926-1989)
Hōjōji 法城寺
Hoki Ōhara 伯耆大原 Hōki Heian (806-1184) Kamakura (1184-1336)
Hokke Ichijō 法華一乗 Bingo Nanbokuchō (1336-1394) Momoyama (1570-1615)
Horikawa Kunihiro 堀川国広
Hosho 保昌 Yamato Yamato Kōan (1278-1288) Entoku (1489-1492)
Iruka 入鹿 Kii
Ishido 石堂 Musashi
Iwato Ichimonji 岩戸一文字 Bizen Bizen Shōchū (1324-1326)
Kagashirō 加賀四郎 Izumi Teiji (1362-1368) ND
Kai Mihara 貝三原 Yamato
Kaifu 海部 Awa (阿波)
Kamakura Ichimonji 鎌倉一文字 Bizen Bunei (1264-1275)
Kanabō 金房 Yamato
Kasama Ikkansai 笠間一貫齋
Kashū Kanewaka 兼若 Kaga
Katayama Ichimonji 片山一文字 Bizen Bitchū
Ko-Aoe 古青江 Yamashiro Yōwa (1181-1182) Ryakunin (1238-1239)
Ko-Bizen 古備前 Bizen Bizen Heian (806-1184)
Ko-Enju 古延寿 Yamashiro
Ko-Ichimonji 古一文字 Bizen Bizen Kenryaku (1211-1213) Kenji (1275-1278)
Ko-Mihara 古三原 Yamato Bingo Nanbokuchō (1336-1394)
Ko-Naminohira 古波平 Yamato
Ko-Niō 古二王 Yamato
Ko-Senjuin 古千手院 Yamato
Kokaji 小鎩冶 Inaba
Kokubunji 国分寺