Tomonari

Sword ID 0000-0429  
Mei
備前國友成造
bizen kuni tomonari tsukuru
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 79 Sori (cm) 2.6
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Tomonari School Ko-Bizen
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NK-9-F44
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID