Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
TAD286 Tadayoshi Hizen Keichō (1596-1615)
肥前國住藤原忠吉
hizen kuni ju fujiwara tadayoshi
TAD286 Tadayoshi Hizen Keichō (1596-1615)
武蔵大掾忠廣
musashi daijo tadahiro
TAD288 Tadayoshi Hizen Keian (1648-1652)
近江大掾忠廣
omi daijo tadahiro
TAD289 Tadayoshi Hizen Enpō (1673-1681)
肥前國忠吉
hizen kuni tadayoshi
TAD289 Tadayoshi Hizen Enpō (1673-1681)
肥前國住陸奥大掾忠吉
hizen kuni ju mutsu daijo tadayoshi
TAD289 Tadayoshi Hizen Enpō (1673-1681)
肥前國住陸奥守藤原忠吉
hizen kuni ju mutsu no kami fujiwara tadayoshi
TAD290 Tadayoshi Hizen Genroku (1688-1704)
肥前國忠吉
hizen kuni tadayoshi
TAD291 Tadayoshi Hizen Kanei (1624-1644)
肥前國将監忠吉
hizen kuni shōgen tadayoshi
TAD292 Tadayoshi Hizen Kanen (1748-1751)
肥前國忠吉
hizen kuni tadayoshi
TAD292 Tadayoshi Hizen Kanen (1748-1751)
肥前國住近江守藤原忠吉
hizen kuni ju omi kami fujiwara tadayoshi
TAD292 Tadayoshi Hizen Kanen (1748-1751)
近江守忠吉
omi kami tadayoshi
TAD293 Tadayoshi Hizen Kansei (1789-1801)
肥前國忠吉
hizen kuni tadayoshi
TAD293 Tadayoshi Hizen Kansei (1789-1801)
肥前國住近江守藤原忠吉
hizen kuni ju omi kami fujiwara tadayoshi
TAD293 Tadayoshi Hizen Kansei (1789-1801)
近江守忠吉
omi kami tadayoshi
TAD294 Tadayoshi Hizen Kyōwa (1801-1804)
近江大掾忠吉
omi daijō tadayoshi
TAD294 Tadayoshi Hizen Kyōwa (1801-1804)
近江守忠吉
omi kami tadayoshi
TAD294 Tadayoshi Hizen Kyōwa (1801-1804)
肥前國忠吉
hizen kuni tadayoshi
TAD295 Tadayoshi Hizen Tenpō (1830-1844)
近江大掾忠吉
omi daijo tadayoshi
TAD3 Tadatsugu Bitchū Jōei (1232-1233)
旦次
tadatsugu
TAD30 Tadahide Yamato Shōji (1199-1201)
大和興幅寺承仕法師
yamato kōfukuji shōshi hōshi
TAD302 Tadayoshi Mutsu Tenpō (1830-1844)
陸州住藤原忠良
oshu ju fujiwara tadayoshi
TAD302 Tadayoshi Mutsu Tenpō (1830-1844)
白石住忠良
shiraishi ju tadayoshi
TAD303 Tadayoshi Izumo Shōwa (1926-1989)
雲州川島忠善造之
unshū kawajima tadayoshi tsukuru kore
TAD304 Tadayoshi Mino Genroku (1688-1704)
若狭守藤原忠善於尾州作之
wakasa no kami fujiwara tadayoshi oite bishū saku kore
TAD305 Tadayoshi Shimane Shōwa (1926-1989)
出雲國三成住川島忠善作
izumo kuni mitsinari ju kawashima tadayoshi saku
TAD306 Tadayoshi Shimane Shōwa (1926-1989)
雲州忠善鍛造之
unshū tadayoshi seitan tsukuru kore
TAD307 Tadayoshi Buzen Bunka (1804-1818)
忠恕水心子
tadayoshi suishinshi
TAD308 Tadayoshi Shimosa Bunkyū (1861-1864)
下總佐倉住國友文助忠恕
shimosa sakura ju kuni tomobunsuke tadayoshi
TAD31 Tadahide Shinto (1596-1781)
日向守藤原忠秀
hyuga no kami fujiwara tadahide
TAD310 Tadayoshi Mino Kaei (1848-1854)
駿州助宗藤原忠義
sunshū sukemune fujiwara tadayoshi
TAD312 Tadayoshi Owari Genroku (1688-1704)
若狭守藤原忠義於尾州作之
wakasa no kami fujiwara tadayoshi oite bishū saku kore
TAD313 Tadayoshi Shimosa Genji (1864-1865)
武永忠義
takenaga tadayoshi
TAD314 Tadayoshi Shimosa Tenpō (1830-1844)
佐倉臣細川源忠義造
sakura shin hosokawa minamoto tadayoshi tsukuru
TAD314 Tadayoshi Shimosa Tenpō (1830-1844)
總州佐倉住細川源忠義造
soshū sakura ju hosokawa minamoto tadayoshi tsukuru
TAD315 Tadayoshi Suruga Kōka (1844-1848)
駿州助宗六代藤原忠義
sunshū sukemune rokudai fujiwara tadayoshi
TAD317 Tadayuki Bingo Kanshō (1460-1466)
備州尾道住五阿弥忠行
bishū onomichi ju goami tadayuki
TAD318 Tadayuki Bingo Kōji (1555-1558)
備州尾道住其阿弥忠行
bishū onomichi ju kiami tadayuki
TAD319 Tadayuki Bizen Bunmei (1469-1487)
備州長船忠行作
bishū osafune tadayuki saku
TAD319 Tadayuki Bizen Bunmei (1469-1487)
備前長船忠行作
bizen osafune tadayuki saku
TAD32 Tadahide Musashi Kansei (1789-1801)
江府住忠秀
efu ju tadahide
TAD320 Tadayuki Bungo Kanei (1624-1644)
豊州高田住大和大掾藤原忠行
hōshū takata ju yamato daijō fujiwara tadayuki
TAD320 Tadayuki Bungo Kanei (1624-1644)
大和守藤原忠行
yamato kami fujiwara tadayuki
TAD321 Tadayuki Bungo Tenna (1681-1684)
豊州高田住大和守藤原忠行
hōshū takata ju yamato no kami fujiwara tadayuki
TAD321 Tadayuki Bungo Tenna (1681-1684)
豊州高田住大和大掾藤原忠行
hōshū takata ju yamato daijō fujiwara tadayuki
TAD322 Tadayuki Bungo Kyōhō (1716-1736)
大和守忠行
yamato no kami tadayuki
TAD323 Tadayuki Bungo Kaei (1848-1854)
豊後高田住大和守忠行
bungo takata ju yamato no kami tadayuki
TAD326 Tadayuki Higo Kanbun (1661-1673)
肥後國住延壽忠行
higo kuni ju enju tadayuki
TAD327 Tadayuki Hizen Enpō (1673-1681)
肥前國住藤原忠行
hizen kuni ju fujiwara tadayuki
TAD328 Tadayuki Hizen Genroku (1688-1704)
肥前國忠行
hizen kuni tadayuki
TAD329 Tadayuki Hizen Kōka (1844-1848)
藤原忠行
fujiwara tadayuki