Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0186 Yukitsugu
行次
yukitsugu
0000-0201 Munetsugu
明治ニ年八月日
meiji 2 nen 8 gatsu hi
0000-0201 Munetsugu
備前介藤原宗次
bizen no suke fujiwara munetsugu
0000-0216 Masahiro
近江守法城寺橘正弘
omi no kami hōjōji tachibana masahiro
0000-0159 Harumitsu
備前國住長船十郎左衛門尉春光作
bizen kuni ju osafune jurōsaemonjō harumitsu saku
0000-0307 Naotane
文政十一年仲秋
bunsei 11 nen chūshū
0000-0307 Naotane
莊司筑前大掾大慶直胤 (花押)
shōji chikuzen daijō taikei naotane (kao)
0000-0314 Kunimichi
出羽大掾藤原國路
dewa daijō fujiwara kunimichi
0000-0328 Kunitoshi
國俊
kunitoshi
0000-0329 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0333 Kuniyuki
國行
kuniyuki
0000-0334 Kanenaga
包永
kanenaga
0000-0335 Nobuyoshi
延吉
nobuyoshi
0000-1339 Norimune
則宗
norimune
0000-0339 Kunimitsu
國光
kunimitsu
0000-0341 Yukimitsu
行光
yukimitsu
0000-0342 Masamune
正宗磨上 本阿 (花押 公徳)
masamune suriage (hon'a kao - kōtoku)
0000-0351 Nippon Ichi
則重
norishige
0000-0353 Inaba Gō
天正十三年十二月日江本阿彌磨上 (花押)
tenshō 13 nen 12 gatsu hi gō hon'ami suriage (kao)
0000-0353 Inaba Gō
所持稲葉勘右衛門尉
shoji inaba kan'uemonnojō
0000-0035 Torikai Kunitoshi
國俊
kunitoshi
0000-0360 Shuhan Sadamune
貞宗本阿 (花押)
sadamune hon'ami (kakihan)
0000-0365 Nagayoshi
貞治五年丙午千手院長吉
teiji 5 nen hinoe uma senjuin nagayoshi
0000-0366 Kōsetsu Samonji
筑州住左
chikushū ju sa
0000-0367 Sa
筑州住左
chikushū ju sa
0000-0371 Fudo
行光
yukimitsu
0000-0374 Yukihiro
観応元元年八月日
kanō gannen 8 gatsu hi
0000-0374 Yukihiro
筑州住行弘
chikushū ju yukihiro
0000-0375 Tomomitsu
備州長船倫光
bishū osafune tomomitsu
0000-0375 Tomomitsu
貞治五年二月日
teiji 5 nen 2 gatsu hi
0000-0382 Inaba Shizu
志津
shizu
0000-0384 Sakai Shizu
兼氏
kaneuji
0000-0395 Tōtōmi Nagamitsu
長光
nagamitsu
0000-0398 Hachiya Nagamitsu
長光
nagamitsu
0000-0014 Sadatoshi
定利
sadatoshi
0000-0106 Kuwayama Hōshō
高市住金吾藤貞吉
takaichi ju kingoto sadayoshi
0000-0379 Aizu Shintōgo
國光
kunimitsu
0000-0407 Hisakuni
久國
hisakuni
0000-0408 Norikuni
則國
norikuni
0000-0409 Yoshimitsu
吉光
yoshimitsu
0000-0410 Yoshimitsu
吉光
yoshimitsu
0000-0411 Gotō Tōshirō / 後藤藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0412 Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0413 Tsurikane Kiri
國行
kuniyuki
0000-0414 Kunitoshi
来孫太郎作
rai magotarō saku
0000-0414 Kunitoshi
花押正応五年辰八月十三日
(kakihan) shoō 5 nen (x) tatsu 8 gatsu 13 hi
0000-0415 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0416 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0416 Kunitoshi
正和五年十一月日
showa 5 nen 11 gatsu hi
0000-0417 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi