Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0080 Kagemitsu
元享三年三月日
genkō 3 nen 3 gatsu hi
0000-1234 Kagemitsu
正中二年七月日
shōchū 2 nen 7 gatsu hi
0000-0081 Kagemitsu
於播磨國宍粟郡三方西
oite harima kuni shishiawa gori miho no nishi
0000-0081 Kagemitsu
造進之
tsukuri shinzu kore
0000-0081 Kagemitsu
備前國長船住左兵衛尉景光
bizen kuni osafune ju sahyoenojo kagemitsu
0000-0081 Kagemitsu
作者進士三郎景政
sakusha shinshi saburo kagemasa
0000-0081 Kagemitsu
嘉暦二二年己巳七月日
kareki 2 2 nensuchinoto mi 7 gatsu hi
0000-0439 Yoshihira
吉平
yoshihira
0000-0230 Yoshitake
出雲大掾藤原妙吉武作
izumo daijō fujiwara myō yoshitake saku
0000-0234 Nobutaka
文化十一年九月吉日
bunka 11 nen 9 gatsu kichijitsu
0000-0235 Yasuyoshi
昭和十七年二月吉日
showa 17 nen 2 gatsu kichijitsu
0000-0236 Tadayoshi
肥前國住近江守忠吉
hizen kuni ju omi no kami tadayoshi
0000-0073 Munetsugu
安政五年二月日
ansei 5 nen 2 gatsu hi
0000-0073 Munetsugu
備前介宗次
bizen no suke munetsugu
0000-0243 Yoshimasa
源信國平四郎吉政作
minamoto nobukuni heishirō yoshimasa saku
0000-0245 Hiromitsu
文久四年二月日
bunkyū 4 nen 2 gatsu hi
0000-0106 Kuwayama Hōshō
元享ニニ年子甲十月十八曰
genkō 2 2 nen ne kinoto 10 gatsu 18 hi
0000-0109 Sukemitsu
元応二年庚申十一月日
genō ni nen kinoe saru jūichi gatsu hi
0000-0110 Sukemitsu
備前國吉岡住左近将監紀助光
bizen no kuni yoshioka ju sakon shogen ki sukemitsu
0000-0110 Sukemitsu
一南無八幡大菩薩南無妙見大菩薩元享二年三月日
ichi namu hachiman daibosatsu namumyoken daibosatsu genko 2 nen 3 gatsu hi
0000-0082 Chikakage
備前國長船洋近景
bizen kuni osafune ju chikakage
0000-0082 Chikakage
嘉暦ニニ年?月日
kareki 2 2 nen ? gatsu hi
0000-0111 Nagashige
甲戌
kinoe inu
0000-0112 Masatsune
正恒
masatsune
0000-0113 Sadatsugu
貞次
sadatsugu
0000-0118 Nagamei Sadamune
建武三年八月
kemmu 3 nen 8 gatsu
0000-0119 Kitsunegasaki
為次
tametsugu
0000-0120 Yasutsugu
康次
yasutsugu
0000-0122 Kokin Denju no Tachi
豊後國行平作
bungo kuni yukihira saku
0000-0089 Tadahiro
武蔵大掾藤原忠廣
musashi daijō fujiwara tadahiro
0000-0094 Ujiyoshi
若狭守藤原氏善
wakasa no kami fujiwara ujiyoshi
0000-0096 Tadahiro
近江大掾藤原忠廣
omi daijō fujiwara tadahiro
0000-0099 Yoshimichi
攝州大阪住元禄三年二月日
sesshū osaka ju genroku 3 nen 2 gatsu hi
0000-0123 Korekazu
明治二年二月日
meiji 2 nen 2 gatsu hi
0000-0125 Yoshimichi
丹波守吉道
tamba no kami yoshimichi
0000-0144 Naotane
嘉永元年十一月日
kaei gan-nen 11 gatsu hi
0000-0145 Tsunanobu
天保十四年十ニ月吉日
tenpo 14 nen 12 gatsu kichijitsu
0000-0145 Tsunanobu
羽州米澤住赤間綱信
ushū yonezawa ju akama tsunanobu
0000-0157 Sukenaga
天保十年ニ月日備州長船住
tenpo 10 nen 2 gatsu hi (kikumon) bishu osafune ju
0000-0157 Sukenaga
横山加賀介藤原祐永
yokoyama kaga suke fujiwara sukenaga
0000-0158 Masafusa
薩摩住藤原正房
satsuma ju fujiwara masafusa
0000-0158 Masafusa
正徳三年三月日
shotoku 3 nen 3 gatsu hi
0000-0159 Harumitsu
天文ニ十三年ニ月吉日
tenmon 23 nen 2 gatsu kichijitsu
0000-0161 Ietsugu
家次作
ietsugu saku
0000-0167 Munetsugu
安政三年八月日
ansei 3 nen 8 gatsu hi
0000-0180 Hankei
繁慶
hankei
0000-0181 Taneyoshi
慶応ニ寅年ニ月日
keio 2 tora nen 2 gatsu hi
0000-0181 Taneyoshi
近江國住胤吉作
omi kuni ju taneyoshi saku
0000-0182 Yukihiro
奉献納大神宮剣一振
hōkennō dai-jingu ken 1 furi
0000-0184 Kunisada
和泉守國定
izumi no kami kunisada