Nagamitsu

Sword ID 0000-0068  
Mei
備前國長船住左近将監長光造
bizen no kuni osafune ju sakon shogen nagamitsu tsukuru
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 78.8 Sori (cm) 2.7
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-40
Links
Location
Certificate Type Certificate ID