Nagamitsu

Sword ID 0000-0067  
Mei
備前國長船住人長光造
bizen kuni osafune junin nagamitsu tsukuru
Type Naginata Tsukurikomi Naginata-zukuri
Nagasa (cm) 44.2 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-39
Links
Location
Certificate Type Certificate ID