Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0768 Yoshikane
筑州住源信國吉包
chikushū ju minamoto nobukuni yoshikane
0000-0770 Yoshioka Ichimonji Tachi
ichi
0000-0771 Kunisuke
河内守國助
kawachi no kami kunisuke
0000-0772 Kunishige
長谷部國重
hasebe kunishige
0000-0775 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0776 Nagamitsu
長光
nagamitsu
0000-0778 Tadayoshi
肥前國忠吉
hizen kuni tadayoshi
0000-0767 Yasutsugu
於武州江戸越前康繼
oite bushū edo echizen yasutsugu
0000-0779 Yasutsugu
以南蛮鉄於武州江戸越前康継
motte nanban tetsu oite bushū edo echizen yasutsugu
0000-0780 Shigekuni
於南紀重國造之
oite nanki shigekuni tsukuru kore
0000-0781 Norifusa
則房
norifusa
0000-0782 Kaneuji
薫山(花押)
kunzan (kao)
0000-0783 Masahiro
大隅掾藤原正弘
osumi jō fujiwara masahiro
0000-0785 Masahiro
近江守法城寺橘正弘
omi no kami hōjōji tachibana masahiro
0000-0782 Kaneuji
志津
shizu
0000-0788 Sukemune
一助宗刀上ル
ichi sukemune
0000-0382 Inaba Shizu
光徳 (花押)
kōtoku (kao)
0000-0790 Kaneuji
兼氏
kaneuji
0000-0791 Kaneuji
兼氏
kaneuji
0000-0792 Kaneuji
兼氏
kaneuji
0000-0793 Kaneuji
松平利隆用之
matsudaira toshitaka mochi kore
0000-0793 Kaneuji
兼氏
kaneuji
0000-0794 Kaneuji
兼氏
kaneuji
0000-0795 Kaneuji
兼氏
kaneuji
0000-0796 Kaneuji
兼氏
kaneuji
0000-0796 Kaneuji
花形見
hanagatami (kinzōgan)
0000-0797 Kaneuji
美濃國住人兼氏
mino kuni junin kaneuji
0000-0394 Futatsu Mei Norimune
□□國則宗
? ? kuni norimune
0000-0091 Yoshimichi
丹波守吉道
tamba no kami yoshimichi
0000-0202 Ko-Mihara Katana
手前二テ脇毛落ス
temae nite waki-ge otosu
0000-0202 Ko-Mihara Katana
中川左平太手二テ立
nakagawa saheita te-nite tachi
0000-0802 Morikage
備州長船住盛景
bishū osafune ju morikage
0000-0802 Morikage
至徳三年二月日
shitoku 3 nen 2 gatsu hi
0000-0803 Fuyuhiro
冬廣作
fuyuhiro saku
0000-0805 Yoshikage
備前國長船住義景
bizen kuni osafune ju yoshikage
0000-0806 Sadatsuna
石州出羽貞綱作
sekishū dewa sadatsuna saku
0000-0807 Tsuneie
山野勘十郎久英 (花押)
yamano kanjurō hisahide (kao)
0000-0807 Tsuneie
貞享二年十月十九日
jokyō 2 nen 10 gatsu 19 hi
0000-0807 Tsuneie
弐胴切断
futatsu do setudan
0000-0807 Tsuneie
應永二十八年十月日
oei 28 nen 10 gatsu hi
0000-0807 Tsuneie
備州長船經家
bishū osafune tsuneie
0000-0228 Suketsugu
備中國
bitchu kuni
0000-0810 Yoshitsugu
延宝六年六月十日
enpo 6 nen 6 gatsu 10 hi
0000-0810 Yoshitsugu
弐胴切断
futatsu do setudan
0000-0810 Yoshitsugu
山野勘十郎久英 (花押)
yamano kanjurō hisahide (kao)
0000-0819 Kunimori
洛陽堀川住藤原國盛
rakuyō horikawa ju fujiwara kunimori
0000-0820 Kunimori
藤原國盛
fujiwara kunimori
0000-0821 Yasutsugu
[金象嵌] 二ツ筒落 中川左平太 (花押)
[kinzogan] ... nakagawa saheita (kao)
0000-0821 Yasutsugu
於武州江戸越前康継
oite bushū edo echizen yasutsugu
0000-0832 Kaneuji
本阿 (花押) 光遜
hon'a (kao) kōson