Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0733 Unji
備前國住雲□
bizen kuni ju un...
0000-0734 Unji
雲次
unji
0000-0735 Unji
雲次
unji
0000-0736 Unshō
雲生
unshō
0000-0738 Moritsugu
備前國住守次
bizen kuni ju moritsugu
0000-0740 Mōkusa
舞草
mōkusa
0000-0741 Hōju
寳壽
hōju
0000-0741 Hōju
建武
kenmu
0000-0933 Yahata Masamune
南無八幡
namu hachiman
0000-0933 Yahata Masamune
正宗
masamune
0000-0742 Kuniyuki
攝州尼崎住藤原國幸
sesshū amagasaki ju fujiwara kuniyuki
0000-0742 Kuniyuki
上州之住人中村久兵衛指之
joshū kore junin nakamura kyube sasu kore
0000-0743 Sukesada
備前國住長船彦左衛門尉祐定作
bizen kuni ju osafune hikosaemonjō sukesada saku
0000-0743 Sukesada
天文十七年八月日
tenmon 17 nen 8 gatsu hi
0000-0744 Hiroyuki
弘幸
hiroyuki
0000-0745 Hiroyuki
平安城藤原弘幸
heianjō fujiwara hiroyuki
0000-0746 Hōju
寳壽
hōju
0000-0747 Kanemichi
丹後守兼道
tango no kami kanemichi
0000-0748 Kiju
筒井越中守輝邦入道紀充
tsutsui etchu no kami terukuni nyudō kiju
0000-0748 Kiju
享保十六春於和州郡山造之
kyōhō 16 haru oite washū goriyama tsukuru kore
0000-0749 Kiyozane
二王清實作
niō kiyozane saku
0000-0750 Kunikane
山城大掾藤原國包
yamashiro daijō fujiwara kunikane
0000-0750 Kunikane
鬼切
onikiri
0000-0751 Kunisuke
河内守藤原國助
kawachi no kami fujiwara kunisuke
0000-0752 Masahiro
肥前國河内守藤氏正廣
hizen kuni kawachi no kami tōshi masahiro
0000-0753 Masakage
隅州住正景
gūshū ju masakage
0000-0753 Masakage
文政七年申八月日
bunsei 7 nen saru 8 gatsu hi
0000-0754 Masateru
越前守法城寺橘正照
echizen no kami hōjōji tachibana masateru
0000-0755 Masayoshi
薩州住平正良
sashū ju taira masayoshi
0000-0755 Masayoshi
天明三年卯二月
tenmei 3 nen u 2 gatsu
0000-0756 Morisuke
備州長船守助
bishū osafune morisuke
0000-0757 Moritsugu
筑前國福岡住守次
chikuzen kuni fukuoka ju moritsugu
0000-0757 Moritsugu
以南蛮鉄造之 天和四年二月日
motte nanban tetsu tsukuru kore tenna 4 nen 2 gatsu hi
0000-0758 Nagasada
美濃國御勝山麓住藤原永貞
mino kuni okachiayama fumoto ju fujiwara nagasada
0000-0758 Nagasada
慶応二年八月日於江戸青山造之
keio 2 nen 8 gatsu hi oite edo aoyama tsukuru kore
0000-0759 Shigeaki
隅州之住重鑑作
gūshū no ju shigeaki saku
0000-0759 Shigeaki
天文十四年十一月吉日
tenmon 14 nen 11 gatsu hi
0000-0760 Sukesada
備前國住長船七郎衛門尉祐定
bizen kuni ju osafune hichirōemonjō sukesada
0000-0760 Sukesada
天正二二年二月上吉日
tensho 4 nen 2 gatsu jōkichijitsu
0000-0761 Tadahiro
肥前國住藤原忠廣
hizen kuni ju fujiwara tadahiro
0000-0762 Tadahiro
近江大掾藤原忠廣
omi daijō fujiwara tadahiro
0000-0762 Tadahiro
寛永二十年二月吉日
kanei 20 nen 2 gatsu kichijitsu
0000-0763 Tadakiyo
肥州佐賀住藤原忠清
hishū saga ju fujiwara tadakiyo
0000-0764 Tadayoshi
肥前國住忠吉
hizen kuni ju tadayoshi
0000-0765 Yasuhiro
紀伊國康廣
kii kuni yasuhiro
0000-0766 Yasuhiro
(菊紋) 備中守橘康廣
(kiku) bitchū no kami tachibana yasuhiro
0000-0767 Yasutsugu
於武州江戸越前康繼
oite bushū edo echizen yasutsugu
0000-0767 Yasutsugu
以南蛮鐵
motte nanban tetsu
0000-0768 Yoshikane
筑州住源信國吉包
chikushū ju minamoto nobukuni yoshikane
0000-0768 Yoshikane
以南蛮鉄作之
motte nanban tetsu saku kore