Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0892 Kiyomaro
源清麿
minamoto kiyomaro
0000-0892 Kiyomaro
弘化三年八月日
kōka 3 nen 8 gatsu hi
0000-0893 Shigekuni
於南紀重國造之
oite nanki shigekuni tsukuru kore
0000-0893 Shigekuni
寛永七年九月日
kanei 7 nen 9 gatsu hi
0000-0894 Kuninobu
國信
kuninobu
0000-0896 Nagasada
文久三年八月於東都作之
bunkyū 3 nen 8 gatsu oite tōto saku kore
0000-0896 Nagasada
美濃國御勝山麓住藤原永貞
mino kuni okachiayama fumoto ju fujiwara nagasada
0000-0901 Matahachi
九州肥後同田貫又八
kyushū higo dotanuki matahachi
0000-0904 Kunimune
國宗
kunimune
0000-0475 Kotegiri Masamune
朝倉籠手切太刀なり天正三年
asakura kotegiri no tachi nari tensho 3 nen
0000-0099 Yoshimichi
三品丹波守吉道
mishina tamba no kami yoshimichi
0000-0905 Masatsune
正恒
masatsune
0000-0265 Masahira
慶応二年乙丑菊月
keiō 2 nen kinoto ushi kikuzuki
0000-0033 Masamori
文久二二年二月日
bunkyū 4 nen 2 gatsu hi
0000-0033 Masamori
作陽幕下士細川正守
sakuyō bakka-shi hosokawa masamori
0000-0123 Korekazu
藤原是一精鍛
fujiwara korekazu seitan
0000-0144 Naotane
庄司美濃介直胤 (花押)
shoji mino suke naotane (kao)
0000-0906 Sadatsugu
応安二年二月日
oan 2 nen 2 gatsu hi
0000-0906 Sadatsugu
備中國住貞次
bitchu kuni ju sadatsugu
0000-0044 Masayoshi
宝暦二二年二月日三代正良之誌
horeki 4 nen 2 gatsu hi sandai masayoshi kore (o) shirusu
0000-0908 Kiju
享保五年八月吉日
kyōhō 5 nen 8 gatsu kichijitsu
0000-0908 Kiju
於河州筒井越中入道紀充造
oite kashū tsutsui etchu nyudō kiju tsukuru
0000-0911 Unshō
雲生
unshō
0000-0912 Masahiro
滝川近江守橘正弘
takigawa omi no kami tachibana masahiro
0000-0912 Masahiro
法城寺廿三代
hōjōji 23 dai
0000-0913 Ujifusa
飛騨守藤原氏房作
hida no kami fujiwara ujifusa saku
0000-0914 Sukehiro
越前守助廣
echizen no kami sukehiro
0000-0915 Tadayoshi
肥前國住人忠吉作
hizen kuni junin tadayoshi saku
0000-0916 Yasusada
二ッ胴切落 山野加右衛門尉永久 (花押)
futatsudō kiriotosu yamano kaemon-no-jō nagahisa (kao)
0000-0916 Yasusada
大和守安定
yamato no kami yasusada
0000-0916 Yasusada
万治貳年亥二月廿二日
manji 2 nen 2 gatsu 22 hi
0000-0917 Kunisuke
河内守國助
kawachi no kami kunisuke
0000-0917 Kunisuke
天真正守護
tenshinshō shugo
0000-0918 Kanesada
越後守包貞
echigo no kami kanesada
0000-0922 Nobuyoshi
延吉
nobuyoshi
0000-0925 Nobuyoshi
延吉
nobuyoshi
0000-0927 Masaie
本阿 (花押)
hon'a (kao)
0000-0927 Masaie
三原正家
mihara masaie
0000-0928 Yasusada
大和守安定
yamato no kami yasusada
0000-0928 Yasusada
二ッ胴切落 十一月十八日 山野勘十郎休久 (花押)
futatsudō kiriotosu 11 gatsu 18 hi yamano kanjurō yasuhisa (kao)
0000-0929 Yoshimochi
吉用
yoshimochi
0000-0930 Yoshikane
吉包
yoshikane
0000-0931 Yasusada
大和守安定
yamato no kami yasusada
0000-0932 Yasusada
大和守安定
yamato no kami yasusada
0000-0932 Yasusada
貳ツ胴切落 山野加右衛門尉永久 (花押)
futatsudō kiriotosu yamano kaemon-no-jō nagahisa (kao)
0000-0655 Katsukuni
伊孩大掾橘勝國造
iyo daijō tachibana katsukuni tsukuru
0000-0234 Nobutaka
尾張國八代目信高
owari kuni 8 dai me nobutaka
0000-0933 Yahata Masamune
南無八幡
namu hachiman
0000-0933 Yahata Masamune
正宗
masamune
0000-0935 Kuniyasu
國安
kuniyasu