Kaneuji

Sword ID 0000-0782  
Mei
志津
shizu
薫山(花押)
kunzan (kao)
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70.4 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 2.95 Saki-haba (cm) 2.3
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm) 0.5
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Kaneuji School
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######