Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0835 Sanetada
備前國實忠作
bizen kuni sanetada saku
0000-0838 Ryōkai
了戒
ryōkai
0000-0841 Yukihide
安政六年二月日
ansei 6 nen 2 gatsu hi
0000-0841 Yukihide
左行秀
sa yukihide
0000-0842 Yukihide
安政六年二月日
ansei 6 nen 2 gatsu hi
0000-0842 Yukihide
左行秀
sa yukihide
0000-0843 Nagahisa
長久
nagahisa
0000-0844 Hiromitsu
相模國住人廣光
sagami kuni junin hiromitsu
0000-0844 Hiromitsu
貞治三年十一月日
teiji 3 nen 11 gatsu hi
0000-0845 Masanaga
肥前國住備中大掾藤原正永
hizen kuni ju bitchu daijō fujiwara masanaga
0000-0852 Kunimichi
慶長拾七年吉日
keichō 17 nen kichijitsu
0000-0852 Kunimichi
平安城住國路
heianjō ju kunimichi
0000-0853 Kunisuke
國資
kunisuke
0000-0854 Tadatsuna
元禄三年二月日
genroku 3 nen 2 gatsu hi
0000-0854 Tadatsuna
一竿子忠綱彫同作
ikkanshi tadatsuna hori dō saku
0000-0855 Iemori
応永十年十月日
oei 10 nen 10 gatsu hi
0000-0855 Iemori
備州長船家守
bishū osafune iemori
0000-0856 Ujifusa
飛騨守藤原氏房
hida no kami fujiwara ujifusa
0000-0858 Moritsugu
筑前國福岡住守次
chikuzen kuni fukuoka ju moritsugu
0000-0859 Yukihide
行秀
yukihide
0000-0860 Okimasa
長曽祢興正
nagasone okimasa
0000-0861 Nagamitsu
長光
nagamitsu
0000-0863 Kunitsugu
本阿 (花押)
hon'a (kao)
0000-0863 Kunitsugu
来國次
rai kunitsugu
0000-0167 Munetsugu
固山備前介藤原宗次
koyama bizen suke fujiwara munetsugu
0000-0864 Munetsugu
安政五年八月日
ansei 5 nen 8 gatsu hi
0000-0864 Munetsugu
固山備前介藤原宗次
koyama bizen suke fujiwara munetsugu
0000-0868 Koretsugu
筑前國福岡住是次
chikuzen kuni fukuoka ju koretsugu
0000-0870 Sukehiro
延宝四年八月日
enpo 4 nen 8 gatsu hi
0000-0870 Sukehiro
津田越前守助廣
tsuda echizen no kami sukehiro
0000-0871 Kaneyoshi
藤原包吉作
fujiwara kaneyoshi saku
0000-0873 Yasusada
明暦三年八月日
meireki 3 nen 8 gatsu hi
0000-0873 Yasusada
大和守安定
yamato no kami yasusada
0000-0875 Masashige
正重
masashige
0000-0674 Masateru
一ッ胴脇毛二ッ胴断落 前嶋八郎 友次 (花押)
0000-0687 Motohira
寛政五巳秋
kansei 5 mi aki
0000-0783 Masahiro
日州住
nishū ju
0000-0810 Yoshitsugu
肥後守橘吉次作
higo no kami tachibana yoshitsugu saku
0000-0750 Kunikane
鬼切
onikiri
0000-0883 Tsugunao
備中國住次直作
bitchu kuni ju tsugunao saku
0000-0886 Kuninobu
長部谷國信
hasebe kuninobu
0000-0887 Tadakuni
肥前住播磨大掾藤原忠國
hizen ju harima daijō fujiwara tadakuni
0000-0888 Kunihiro
天正拾六年二月朔日
tensho 16 nen 2 gatsu tsuitachi
0000-0888 Kunihiro
國廣造
kunihiro tsukuru
0000-0888 Kunihiro
次江右衛門佐所持
tsugie uemon no suke shōji
0000-0890 Tadahiro
肥前國住近江大掾藤原忠廣
hizen kuni ju omi daijō fujiwara tadahiro
0000-0891 Munetsugu
於牢鋪雁金土壇拂切手山田五三朗
oite ro-yashiki karigane dotan barai kirite yamada gosaburō
0000-0891 Munetsugu
同十三年壬寅年五月
dō 13 nen mizunoe tora nen gogatsu
0000-0891 Munetsugu
天保十二辛丑年十一月日
tenpō 12 kanotōshi nen 11 gatsu hi
0000-0891 Munetsugu
相模守駒井信義応需固山宗次作之
sagami no kami komai nobuyoshi ōju koyama munetsugu saku kore