Masahira

Sword ID 0000-0265  
Mei
薩摩國藤原正平
satsuma kuni fujiwara masahira
諏訪社鉾鉄交忠練之
君万歳
kimibanzai
慶応二年乙丑菊月
keiō 2 nen kinoto ushi kikuzuki
Type Tanto Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 28.8 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.48 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.4 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Masahira School
Period Shinshinto (1781-1912) Year 1866
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Hozon Certificate ID ######