Yasutsugu

Sword ID 0000-0821  
Mei
於武州江戸越前康継
oite bushū edo echizen yasutsugu
[金象嵌] 二ツ筒落 中川左平太 (花押)
[kinzogan] ... nakagawa saheita (kao)
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 75.95 Sori (cm) 1.6
Moto-haba (cm) 3.15 Saki-haba (cm) 2.4
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm) 0.6
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Yasutsugu School Shimosaka
Period Momoyama (1570-1615) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID ######