Kaifu

海部
Province:Awa (阿波)

Description:

According to "Koto Mei Zukushi", the founder of the Kaifu school is Kaifu Taro Ujiyoshi who is said to have been active in the Koreki Era.

See "Token Bijutsu" No.596 and Yamanaka's "Nihonto Newsletter" 2-08-23.

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Ashū [A1] 阿州 Eishō (1504-1521)
Fusayoshi [FUS34] 房吉 Teiwa (1345-1350) ND
Moromune [MOR1086] 師宗 Bunan (1444-1449)
Morotsugu [MOR1102] 師次 Bunmei (1469-1487)
Tomohisa [TOM43] 友久 Eikyō (1429-1441)
Yasumitsu [YAS720] 泰光 Tenmon (1532-1555)
SJS-754
NMK-1073-4
Yasunaga [YAS737] 泰長 Taiei (1521-1528)

View swords attributed to this school