All Schools

School Namesort icon Name (Kanji) Tradition Province Start Era End Era
Tegai 手掻 Yamato
Tokujiro 徳次郎 Soshu Shimotsuke
Tsukushi Nobukuni 筑紫信國 Buzen Eikyō (1429-1441)
Uda 宇多 Etchū
Umetada 埋忠
Unrui 雲類 Bizen Bizen Kenji (1275-1278) Ōei (1394-1428)
Yakuoji 薬王寺 Mikawa
Yamada Seki 山田関
Yamamura 山村 Echigo Enbun (1356-1361) ND Kanshō (1460-1466)
Yamashiro Nobukuni 山城信國 Soshu Yamashiro Kenmu (1334-1338) ND Ōnin (1467-1469)
Yamato Shizu 大和志津 Yamato Enkei (1308-1311)
Yokoyama 横山 Bizen Shinshinto (1781-1912)
Yoshii 吉井 Bizen
Yoshioka Ichimonji 吉岡一文字 Bizen
Zenjō 善定 Mino