Kyōhō Meibutsu Chō

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Aizen Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 28.79
Aizu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 65.45
Aizu Shintōgo Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.6
Akita Ryōkai Tanto Kamakura (1184-1336) Ryōkai U-no-kubi-zukuri 27.27
Aranami Ichimonji Katana Kamakura (1184-1336) 65.15
Asakura Tōshirō / 朝倉藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.94
Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8
Bessho Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 31.21
Bungo Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 24.24
Bungo Tōshirō / 豊後藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 29.09
Chō Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 67.87
Doi Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 26.36
Doji Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 66.66
Dōjikiri Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 79.99 2.7
Edo Arami Tōshirō / 江戸新身藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 28.79
Fudo Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu
Fudo Masamune / 不動正宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 26.21
Fukushima Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 69.39
Fukushima Mitsutada Tachi Kamakura (1184-1336) Mitsutada 71.96
Fuma Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 27.12
Fushimi Masamune / 伏見正宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 25.76
Fushimi Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.15
Futatsu Mei Norimune Tachi Kamakura (1184-1336) Norimune Shinogi-zukuri 79.5 2.8
Goto Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 69.08
Goto Rai Kunimitsu / 後藤来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu 27.88
Gotō Tōshirō / 後藤藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 27.6
Goto Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 26.97
Hachiya Nagamitsu Katana Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 56.06 2.2
Hakata Tōshirō / 博多藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.54
Hasegawa Gō Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 24.24
Heki Buzen Yasuyoshi Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Yasuyoshi 29.39
Heshikiri Hasebe Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kunishige Shinogi-zukuri 64.84 0.9
Hida Aoe Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu 71.21
Higuchi Tōshirō / 樋口藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.24
Hirano Tōshirō / 平野藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 30.15
Hitotsuyanagi Yasuyoshi Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Yasuyoshi 48.48
Hōchō Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 21.8 0.3
Hōchō Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.1
Hōchō Sukashi Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 21.6 0.3
Hōchō Tōshirō / 庖丁藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8
Honebami Tōshirō / 骨喰藤四郎 Other Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 58.8 1.4
Honjō Masamune / 本生正宗 Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 65.15 1.67
Horio Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.18
Hyūga Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.9
Ichian Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.7
Ichigo Hitofuri Tōshirō / 一期一振藤四郎 Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Shinogi-zukuri 69.08 2.61
Iizuka Tōshirō / 飯塚藤四郎 Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 28.18
Ikeda Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 67.27
Ikeda Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada 58.48
Ikeda Rai Kunimitsu / 池田来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu U-no-kubi-zukuri 26.36