Tsunetsugu

恒次
初代
[Help]
◯  承元︱ 備中
Tsunetsugu (1st gen)
IDTSU433
ProvinceBitchū
EraJōgen (1207-1211)
Active Period1207-1211
SchoolKo-Aoe
Father/TeacherMoritsugu
LineageImage / Interactive

Source Rating Reference/Page
Hawley200TSU433 
Toko Taikan¥20M 398 
FujishiroSai-jo saku K200 
OtherNMK-584-16
Signatures:
恒次
tsunetsugu

Recorded works

ID/Name Type Mei Yearsort icon Ref
0000-0494
Hida Aoe
Tachi NN-4-3-29
0000-1299
Tachi
恒次
tsunetsugu
1219-1222 NZK-865-2
0000-1300
Tachi
恒次
tsunetsugu
1219-1222 NZK-866-1
0000-1301
Tachi
恒次
tsunetsugu
1219-1222 NZK-866-2
0000-0005
Juzumaru / 数珠丸
Tachi
恒次
tsunetsugu
1261-1264
NN-1-5-16
NN-4-3-27
NK-3-241
NZK-873

Workmanship and style

Itame, ko-nie, slanting midare.