Ichian Masamune

Sword ID 0000-0467  
Mei Mumei
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.7 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Masamune School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-1-12-14
Links
Location
Certificate Type Certificate ID  

Name in Japanese: 一庵正宗