All Schools

School Name Name (Kanji) Traditionsort icon Province Start Era End Era
Miike 三池 Chikugo Jian (1021-1024)
Goami 五阿弥 Bingo
Hoki Ōhara 伯耆大原 Hōki Heian (806-1184) Kamakura (1184-1336)
Ishido 石堂 Musashi
Kanabō 金房 Yamato
Yakuoji 薬王寺 Mikawa
Dotanuki 同田貫 Higo
Osaka Gassan 大坂月山 Tenpō (1830-1844)
Umetada 埋忠
Sanami 三阿弥
Monju 文珠 Yamato
Yamamura 山村 Echigo Enbun (1356-1361) ND Kanshō (1460-1466)
Hōjōji 法城寺
Ryōkai 了戒 Yamashiro
Sengo 千子 Ise
Senoo 妹尾 Bitchū Genryaku (1184-1185)
Hokke Ichijō 法華一乗 Bingo Nanbokuchō (1336-1394) Momoyama (1570-1615)
Chiyozuru 千代鶴 Echizen
Shitahara 下原 Musashi
Nakajima Rai 中島来 Settsu Gentoku (1329-1331)
Hachiya 蜂屋 Mino Ōei (1394-1428)
Kokaji 小鎩冶 Inaba
Yokoyama 横山 Bizen Shinshinto (1781-1912)
Shimosaka 下坂 Echizen
Kokubunji 国分寺
Mizuta 水田 Bitchū
Suishinshi Masahide 水心子正秀 Tenmei (1781-1789)
Iruka 入鹿 Kii
Kaifu 海部 Awa (阿波)
Sanjo 三条 Yamashiro Eien (987-989) Bunmei (1469-1487)
Shimbō 辰房 Bingo
Koyama Seki 小山関 Mino
Uda 宇多 Etchū
Mishina 三品 Yamashiro
Yamada Seki 山田関
Gassan 月山
Yamato Shizu 大和志津 Yamato Enkei (1308-1311)
Takada 高田 Bungo
Rai Yamashiro Shōgen (1259-1260)
Momokawa 桃川 Echigo Teiji (1362-1368) ND
Kashū Kanewaka 兼若 Kaga
Kongōbyōe 金剛兵衛 Chikuzen
Horikawa Kunihiro 堀川国広
Kagashirō 加賀四郎 Izumi Teiji (1362-1368) ND
Taniyama 谷山 Satsuma
Mōkusa 舞草 Mutsu
Kasama Ikkansai 笠間一貫齋
Tsukushi Nobukuni 筑紫信國 Buzen Eikyō (1429-1441)
Daruma 達磨 Yamashiro Bunna (1352-1356) ND Bunmei (1469-1487)
Hashizume 橋詰 Kaga Ōei (1394-1428)