All Schools

School Namesort icon Name (Kanji) Tradition Province Start Era End Era
Zenjō 善定 Mino
Yoshioka Ichimonji 吉岡一文字 Bizen
Yoshii 吉井 Bizen
Yokoyama 横山 Bizen Shinshinto (1781-1912)
Yamato Shizu 大和志津 Yamato Enkei (1308-1311)
Yamashiro Nobukuni 山城信國 Soshu Yamashiro Kenmu (1334-1338) ND Ōnin (1467-1469)
Yamamura 山村 Echigo Enbun (1356-1361) ND Kanshō (1460-1466)
Yamada Seki 山田関
Yakuoji 薬王寺 Mikawa
Unrui 雲類 Bizen Bizen Kenji (1275-1278) Ōei (1394-1428)
Umetada 埋忠
Uda 宇多 Etchū
Tsukushi Nobukuni 筑紫信國 Buzen Eikyō (1429-1441)
Tokujiro 徳次郎 Soshu Shimotsuke
Tegai 手掻 Yamato
Taniyama 谷山 Satsuma
Takada 高田 Bungo
Taima 当麻 Yamato
Suishinshi Masahide 水心子正秀 Tenmei (1781-1789)
Sue-Niō 末二王 Yamato Suō Ōei (1394-1428)
Sue-Naminohira 末波平 Yamato
Sue-Mihara 末三原 Yamato Bingo Muromachi (1394-1570)
Sue-Enju 末延寿 Yamashiro Higo Muromachi (1394-1570)
Sue-Bizen 末備前 Bizen Bizen
Sue-Aoe 末青江 Yamashiro Bitchū Muromachi (1394-1570)
Shitahara 下原 Musashi
Shimosaka 下坂 Echizen
Shimbō 辰房 Bingo
Shimada 島田 Soshu
Shikkake 尻懸 Yamato
Senoo 妹尾 Bitchū Genryaku (1184-1185)
Senjuin 千手院 Yamato
Sengo 千子 Ise
Seki Mino
Sanjo 三条 Yamashiro Eien (987-989) Bunmei (1469-1487)
Sanami 三阿弥
Samonji 左文字 Soshu
Sakakura Seki 坂倉関 Mino Mino
Saburō Kunimune 三郎国宗 Bizen Bizen
Ryūmon 龍門 Yamato Yamato
Ryōkai 了戒 Yamashiro
Rai Yamashiro Shōgen (1259-1260)
Osaka Gassan 大坂月山 Tenpō (1830-1844)
Osafune 長船 Bizen Bizen
Ōmiya 大宮 Bizen Bizen
Ōishi Sa 大石左 Soshu Chikuzen
Oei-Bizen 応永備前 Bizen
Nitta-Sho 新田庄 Bizen Bizen
Niō 二王 Yamato
Naomune 尚宗 Bizen Bizen