All Schools

School Name Name (Kanji)sort icon Tradition Province Start Era End Era
Mihara 三原 Yamato Bingo Shōwa (1312-1317) Muromachi (1394-1570)
Mishina 三品 Yamashiro
Sanjo 三条 Yamashiro Eien (987-989) Bunmei (1469-1487)
Miike 三池 Chikugo Jian (1021-1024)
Saburō Kunimune 三郎国宗 Bizen Bizen
Sanami 三阿弥
Shitahara 下原 Musashi
Shimosaka 下坂 Echizen
Chu-Senjuin 中千手院 Yamato
Nakajima Rai 中島来 Settsu Gentoku (1329-1331)
Chu-Enju 中延寿 Yamashiro Higo Nanbokuchō (1336-1394)
Chu-Aoe 中青江 Yamashiro Enō (1239-1240) Meitoku (1390-1394) ND
Ryōkai 了戒 Yamashiro
Niō 二王 Yamato
Goami 五阿弥 Bingo
Hoki Ōhara 伯耆大原 Hōki Heian (806-1184) Kamakura (1184-1336)
Hosho 保昌 Yamato Yamato Kōan (1278-1288) Entoku (1489-1492)
Iruka 入鹿 Kii
Kashū Kanewaka 兼若 Kaga
Kagashirō 加賀四郎 Izumi Teiji (1362-1368) ND
Chiyozuru 千代鶴 Echizen
Sengo 千子 Ise
Senjuin 千手院 Yamato
Ko-Ichimonji 古一文字 Bizen Bizen Kenryaku (1211-1213) Kenji (1275-1278)
Ko-Mihara 古三原 Yamato Bingo Nanbokuchō (1336-1394)
Ko-Niō 古二王 Yamato
Ko-Bizen 古備前 Bizen Bizen Heian (806-1184)
Ko-Senjuin 古千手院 Yamato
Ko-Enju 古延寿 Yamashiro
Ko-Naminohira 古波平 Yamato
Ko-Aoe 古青江 Yamashiro Yōwa (1181-1182) Ryakunin (1238-1239)
Yoshii 吉井 Bizen
Yoshioka Ichimonji 吉岡一文字 Bizen
Dotanuki 同田貫 Higo
Zenjō 善定 Mino
Kokubunji 国分寺
Sakakura Seki 坂倉関 Mino Mino
Umetada 埋忠
Horikawa Kunihiro 堀川国広
Yamato Shizu 大和志津 Yamato Enkei (1308-1311)
Osaka Gassan 大坂月山 Tenpō (1830-1844)
Ōmiya 大宮 Bizen Bizen
Ōishi Sa 大石左 Soshu Chikuzen
Senoo 妹尾 Bitchū Genryaku (1184-1185)
Uda 宇多 Etchū
Miyairi 宮入 Soshu Shōwa (1926-1989)
Kozori 小反り Bizen
Koyama Seki 小山関 Mino
Kokaji 小鎩冶 Inaba
Naomune 尚宗 Bizen Bizen