Kyōhō Meibutsu Chō

Record Typesort icon Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Samidare Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 70.9
Nabeshima Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 68.9
Matsui Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39
Yokosuka Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 74.84
Kuwana Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39
Heshikiri Hasebe Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kunishige Shinogi-zukuri 64.84 0.9
Kikkō Sadamune Katana Kamakura (1184-1336) Sadamune Shinogi-zukuri 70.9 2.4
Inaba Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 70.9 2
Tomita Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 64.8 1.4
Kita No Sho Sadamune Katana Kamakura (1184-1336) Sadamune 30.3
Fudo Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu
Honjō Masamune / 本生正宗 Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 65.15 1.67
O-Kurikara Hiromitsu Katana Nanbokuchō (1336-1394) Hiromitsu 67.27
Nansen Ichimonji / 南泉一文字 Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 61.51 1.8
Aranami Ichimonji Katana Kamakura (1184-1336) 65.15
Kōsai Nagamitsu Katana Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 57.27
Hachiya Nagamitsu Katana Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 56.06 2.2
Ikeda Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada 58.48
Tarōsaku Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 64.3 1.8
Nakatsukasa Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 67 1.7
Kanze Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 64.2 2
Aizu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 65.45
Wakasa Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 68.48
Kotegiri Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.48
Shikibu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.93
Shimazu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.78
Goto Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 69.08
Suruga Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 70.6
Ikeda Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 67.27
Ishida Kirikomi Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 68.78 2.5
Musashi Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 74 1.2
Fukushima Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 69.39
Ōgaki Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 63.9 0.8
Kitano Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.99
Nakagawa Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 67.27
Honebami Tōshirō / 骨喰藤四郎 Other Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 58.8 1.4
Dōjikiri Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 79.99 2.7
Juzumaru / 数珠丸 Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 83.63 3.03
Tsuru Maru Kuninaga Tachi Heian (806-1184) Kuninaga Shinogi-zukuri 78.79 2.73
Okadakiri Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 69.1 2
Nikkō Ichimonji / 日光一文字 Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.7 2.3
Torikai Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 60.3 2.4
Kotekashiwa Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.08
Shirogashi Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.54
Ohoridashi Sadamune Tachi Kamakura (1184-1336) Sadamune 69.99
Kiriha Sadamune Tachi Kamakura (1184-1336) Sadamune Shinogi-zukuri 71.3 2.6
Wakebe Shizu / 分部志津 Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji 70.6 1.7
Futatsu Mei Norimune Tachi Kamakura (1184-1336) Norimune Shinogi-zukuri 79.5 2.8
Tōtōmi Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 72.4 2.1
Kanna Giri Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu 59.09