Kunitsugu

國次
初代
[Help]
◯  応長︱ 山城
Rai Kunitsugu (1st gen)
IDKUN1544
NameKunitsugu
ProvinceYamashiro
Start EraŌchō (1311-1312)
End EraGentoku (1329-1331)
Active Period1311-1331
SchoolRai
FatherKunitoshi
TeacherMasamune
LineageImage / Interactive

Source Rating Reference/Page
Hawley200KUN1544 
Toko Taikan¥15M 183-184 
FujishiroSai-jo saku K306 
Signatures:
来國次
rai kunitsugu
来源國次
rai minamoto kunitsugu

Recorded works

ID/Name Type Mei Yearsort icon Ref
0000-0053
Torikai Rai Kunitsugu
Tanto NN-2-11-27
0000-0421
Tanto
来國次
rai kunitsugu
NN-2-2-30
NK-2-F20
0000-0549
Tachi
来國次
rai kunitsugu
NK-2-66
0000-0550
Tachi
来國次
rai kunitsugu
NK-2-67
0000-0551
Tanto
来國次
rai kunitsugu
NK-2-68
0000-0552
Tanto
来國次
rai kunitsugu
0000-0553
Tanto
来國次
rai kunitsugu
0000-0554
Tachi
来國次
rai kunitsugu
0000-0555
Tanto
来國次
rai kunitsugu
0000-0863
Tanto
来國次
rai kunitsugu
本阿 (花押)
hon'a (kao)
0000-1123
Katana
0000-1141
Katana
来國次
rai kunitsugu
0000-0059
Minamoto Rai Kunitsugu
Tanto
源来國次
minamoto rai kunitsugu
藤原秀祐
fujiwara hidesuke
正慶二年十一月日
shokei 2 nen 11 gatsu hi
1333 NN-2-12-25

One of 10 brilliant students of Masamune. Grandson of Rai Kuniyuki. Common name is Saburōuemon.