Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Namesort icon Province Era Mei
AKI17 Akitsugu Chikugo Koto (987-1596)
筑後國住人見次
chikugo kuni junin akitsugu
AKI6 Akitsugu Yamashiro Kanbun (1661-1673)
城州西陣住藤原口次
jōshū nishijin ju fujiwara akitsugu
AKI78 Akitsugu Dewa Genji (1864-1865)
羽州米澤住昭次造之
ushū yonezawa ju akitsugu tsukuru kore
AKI79 Akitsugu Niigata Shōwa (1926-1989)
見次作
akitsugu saku
AKI79 Akitsugu Niigata Shōwa (1926-1989)
天田見次作
amada akitsugu saku
AKI81 Akitsugu Kagawa Shōwa (1926-1989)
金龍子馬場昭継造之
kinryūshi baba akitsugu tsukuru kore
AKI82 Akitsuna Shōwa (1926-1989)
以南蛮鐵近江守昭綱造
motte nanban tetsu omi no kami akitsuna tsukuru
AKI127 Akiyasu Hizen Genki (1570-1573)
肥州住著安
hishū ju akiyasu
AKI156 Akiyasu Hizen Genki (1570-1573)
肥州住顯安
hishū ju akiyasu
AKI33 Akiyasu Satsuma Tenmon (1532-1555)
波平明安
naminohira akiyasu
AKI162 Akiyori Bizen Jōgen (1207-1211)
觀依
akiyori
AKI163 Akiyori Bizen Kagen (1303-1306)
觀依
akiyori
AKI118 Akiyoshi Sagami Ōan (1368-1375) ND
秋義
akiyoshi
AKI118 Akiyoshi Sagami Ōan (1368-1375) ND
相模國住人秋義
sagami kuni junin akiyoshi
AKI118 Akiyoshi Sagami Ōan (1368-1375) ND
相州住秋義
sōshū ju akiyoshi
AKI120 Akiyoshi Sagami Tenju (1375-1381)
相州國住人秋義
sōshū kuni junin akiyoshi
AKI123 Akiyoshi Musashi Kansei (1789-1801)
彦坂秋芳
hikosaka akiyoshi
AKI123 Akiyoshi Musashi Kansei (1789-1801)
秋芳作
akiyoshi saku
AKI157 Akiyoshi Nagato Genchu (1384-1394)
長州住顯吉
chōshū ju akiyoshi
AKI158 Akiyoshi Nagato Bunmei (1469-1487)
長州住顯吉
chōshū ju akiyoshi
AKI159 Akiyoshi Nagato Eikyō (1429-1441)
長州住顯義
chōshū ju akiyoshi
AKI83 Akiyoshi Yamagata Shōwa (1926-1989)
昭吉
akiyoshi
AKI83 Akiyoshi Yamagata Shōwa (1926-1989)
羽州山形住藤田昭吉
ushū yamagata ju fujita akiyoshi
AKI83 Akiyoshi Yamagata Shōwa (1926-1989)
出羽國山形於千歳山麓藤田昭吉作之
dewa kuni yamagata oite senzo yamaroku fujita akiyoshi saku kore
AKI84 Akiyoshi Yamagata Shōwa (1926-1989)
藤田昭吉
fujita akiyoshi
AKI86 Akiyoshi Fukui Meiji (1868-1912)
昭嘉作
akiyoshi saku
AKI160 Akiyuki Hyūga Tenmei (1781-1789)
長門守顯行
nagato no kami akiyuki
AKI176 Akiyuki Bungo Kōji (1142-1144)
藤原顯行
fujiwara akiyuki
AKI177 Akiyuki Bungo Tenmon (1532-1555)
平鑑行
taira akiyuki
AKI178 Akiyuki Bungo Eiroku (1558-1570)
平鑑行
taira akiyuki
AKI179 Akiyuki Bungo Tensho (1573-1592)
平鑑行
taira akiyuki
AKI180 Akiyuki Bungo Keichō (1596-1615)
藤原鑑行
fujiwara akiyuki
AKI180 Akiyuki Bungo Keichō (1596-1615)
豊後高田住藤原鑑行作
bungo takata ju fujiwara akiyuki saku
AKI34 Akiyuki Bingo Tenmon (1532-1555)
備州尾道住明行作之
bishū onomichi ju akiyuki saku kore
AMA4 Amahara Hōki Genryaku (1184-1185)
天原
amahara
AMA5 Amahara Mutsu Kūonin (810-824)
天原
amahara
AMA6 Amahara Mutsu Shōji (1199-1201)
天原
amahara
AMA7 Amahide Musashi Bunsei (1818-1830)
水心子正秀
suishinshi masahide
AMA7 Amahide Musashi Bunsei (1818-1830)
天秀
amahide
AMA7 Amahide Musashi Bunsei (1818-1830)
天日出
AMA8 Amahide Gifu Shōwa (1926-1989)
濃州関住福本天秀之作
noshu seki ju fukumoto amahide kore saku
AMA8 Amahide Gifu Shōwa (1926-1989)
濃州関住一文字源天秀鍛之
noshu seki ju ichimonji minamoto amahide kitau kore
AMA9 Amai Iwami Bunsei (1818-1830)
石見國天井
iwami kuni amai
AMA10 Amainu Kii Tensho (1573-1592)
紀州熊野住天狗
kishū kumano ju tenguzo
AMA11 Amainu Kii Keichō (1596-1615)
紀伊國住天狗作
kii kuni ju amainu saku
AMA11 Amainu Kii Keichō (1596-1615)
熊野住天狗造之
kumano ju tengu tsukuru kore
AMA12 Amainu Yamashiro Eishō (1504-1521)
天狗吉久
amainu yoshihisa
AMA13 Amakatsu Shinano Ansei (1854-1860)
諏訪住天品
suwa ju amakatsu
AMA15 Amakuni Bungo Shōwa (1312-1317)
天國
amakuni
AMA16 Amakuni Bungo Bunmei (1469-1487)
天國
amakuni