Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Namesort icon Province Era Mei
AKI148 Akinaga Nagato Kakitsu (1441-1444)
長州住顯長
chōshū ju akinaga
AKI167 Akinaga Bungo Genki (1570-1573)
平鑑長
taira akinaga
AKI167 Akinaga Bungo Genki (1570-1573)
平銘長
taira akinaga
AKI62 Akinaga Shōwa (1926-1989)
昭長
akinaga
AKI168 Akinari Bungo Genki (1570-1573)
平鑑成
taira akinari
AKI26 Akinobu Sado Koto (987-1596)
明宣
akinobu
AKI27 Akinobu Yamato Eishō (1504-1521)
和州住藤原明延
washū ju fujiwara akinobu
AKI10 Akinori Bingo Genchu (1384-1394)
備州住日乗
bishū ju akinori
AKI153 Akinori Bizen Ōei (1394-1428)
備州長船顯則
bishū osafune akinori
AKI154 Akinori Bizen Hōtoku (1449-1452)
備州長船顯則
bishū osafune akinori
AKI4 Akinori Yamashiro Kanbun (1661-1673)
城州西陣住藤原口則
jōshū nishijin ju fujiwara akinori
AKI64 Akinori Saitama Shōwa (1926-1989)
佐藤昭則
sato akinori
AKI131 Akisada Bizen Kanbun (1661-1673)
備前岡山住安藤徳兵衛尉誠定
bizen okayama ju ando tokubei-jo akisada
AKI5 Akisada Yamashiro Kanbun (1661-1673)
城州住藤原口定
jōshū ju fujiwara akisada
AKI65 Akisada Niigata Shōwa (1926-1989)
昭定
akisada
AKI110 Akishige Harima Kaei (1848-1854)
姫路臣秋茂
himeji-shin akishige
AKI111 Akishige Sagami Tenmon (1532-1555)
相州住秋重
sōshū ju akishige
AKI111 Akishige Sagami Tenmon (1532-1555)
秋重
akishige
AKI169 Akishige Bungo Eiroku (1558-1570)
平鑑重
taira akishige
AKI28 Akishige Mutsu Koto (987-1596)
明重作
akishige saku
AKI155 Akisuke Nagato Eiroku (1558-1570)
長州住顯亮
chōshū ju akisuke
AKI170 Akisuke Bungo Tenmon (1532-1555)
鑑祐作
akisuke saku
AKI29 Akisuke Tottori Shōwa (1926-1989)
士魂明督之作
shigon akisuke no saku
0000-0061 Akita Ryōkai
了戒
ryōkai
0000-0973 Akita Tōshirō / 秋田藤四郎
吉光
yoshimitsu
AKI112 Akitada Sagami Tensho (1573-1592)
相州住秋忠
soshū ju akitada
AKI171 Akitada Bungo Tenmon (1532-1555)
豊州高田住平鑑忠
hōshū takata ju taira akitada
AKI171 Akitada Bungo Tenmon (1532-1555)
鑑忠
akitada
AKI67 Akitada Yamashiro Shōwa (1926-1989)
三條住昭忠作
sanjo ju akitada saku
AKI113 Akitane Harima Bunkyū (1861-1864)
姫路臣服部秋胤
himeji-shin hattori akitane
AKI113 Akitane Harima Bunkyū (1861-1864)
丹治秋胤造
tanji akitane tsukuru
AKI12 Akiteru Hōki Genryaku (1184-1185)
日照
akiteru
AKI12 Akiteru Hōki Genryaku (1184-1185)
日昭
akiteru
AKI30 Akiteru Izumo Meiwa (1764-1772)
八雲建武神流子明照
yakumo kenmu shinryūshi akiteru
AKI31 Akiteru Izumo Meiji (1868-1912)
八雲建武神流子明照
yakumo kenmu shinryūshi akiteru
AKI32 Akiteru Shimosa Meiwa (1764-1772)
總州住落合彌重郎明輝
sōshū ju ochiai yajurō akiteru
AKI71 Akiteru Musashi Genji (1864-1865)
鵜飼昭明
ugai akiteru
AKI72 Akitomi Shōwa (1926-1989)
昭富
akitomi
AKI114 Akitomo Mino Eiroku (1558-1570)
濃州関住秋友作
nōshū seki ju akitomo saku
AKI73 Akitomo Shizuoka Shōwa (1926-1989)
昭友
akitomo
AKI73 Akitomo Shizuoka Shōwa (1926-1989)
源昭友
minamoto akitomo
AKI73 Akitomo Shizuoka Shōwa (1926-1989)
昭友謹作
akitomo kin saku
AKI74 Akitomo Tochigi Shōwa (1926-1989)
昭福
akitomo
AKI115 Akitoshi Harima Genji (1864-1865)
姫路市橋源秋利
himeji ichihashi minamoto akitoshi
AKI132 Akitoshi Aichi Shōwa (1926-1989)
尾州小牧住加古誠利鍛之
bishū komaki ju kako akitoshi kitau kore
AKI132 Akitoshi Aichi Shōwa (1926-1989)
加古誠利
kako akitoshi
AKI75 Akitoshi Dewa Bunka (1804-1818)
羽州庄内住昭壽
ushū shōnai ju akitoshi
AKI76 Akitoshi Dewa Tenpō (1830-1844)
羽州庄内住昭壽
ushū shōnai ju akitoshi
AKI175 Akitoyo Bungo Eiroku (1558-1570)
平鑑豊
taira akitoyo
AKI116 Akitsugu Higo Eishō (1504-1521)
九州肥後國同田貫秋次
kyushū higo kuni dotanuki akitsugu