Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Namesort icon Province Era Mei
0000-1415 Abe Ichimonji / 阿部一文字
ichi
0000-0034 Aizen Kunitoshi
國俊
kunitoshi
0000-0379 Aizu Shintōgo
國光
kunimitsu
AKI35 Akifusa Chiba Shōwa (1926-1989)
昭房造
akifusa tsukuru
AKI35 Akifusa Chiba Shōwa (1926-1989)
石井昭房謹作
ishii akifusa kin saku
AKI35 Akifusa Chiba Shōwa (1926-1989)
房陽館山之住昭房造
boyotateyama no ju akifusa tsukuru
AKI35 Akifusa Chiba Shōwa (1926-1989)
阿波國昭房作
awa kuni akifusa saku
AKI89 Akifusa Kōzuke Kyōhō (1716-1736)
上州廐橋住源秋房
jōshū umabashi ju minamoto akifusa
AKI18 Akiharu Bungo Meiji (1868-1912)
豊後高田住藤原明治作
bungo takata ju fujiwara akiharu saku
AKI36 Akiharu Shōwa (1926-1989)
昭治
akiharu
AKI122 Akihide Uzen Bunka (1804-1818)
水生子紹秀
suiseishi akihide
AKI129 Akihide Tosa Shōwa (1926-1989)
土佐詮秀作
tosa akihide saku
AKI37 Akihide Dewa Bunka (1804-1818)
水生子昭秀造
suiseishi akihide tsukuru
AKI37 Akihide Dewa Bunka (1804-1818)
出羽國住人昭秀
dewa kuni junin akihide
AKI38 Akihide Tochigi Shōwa (1926-1989)
鉄火入道昭秀作
tekka nyudo akihide saku
AKI38 Akihide Tochigi Shōwa (1926-1989)
源昭秀作之
minamoto akihide saku kore
AKI38 Akihide Tochigi Shōwa (1926-1989)
栗原昭秀謹作之
kurihara akihide kin saku kore
AKI38 Akihide Tochigi Shōwa (1926-1989)
下野住人栗原彦三郎昭秀作之
shimotsuke junin kurihara hikosaburō akihide saku kore
AKI39 Akihira Mino Shōwa (1926-1989)
濃州亀井昭平作
noshu gii akihira saku
AKI40 Akihira Nagano Shōwa (1926-1989)
宮入昭平作
miyairi akihira saku
AKI100 Akihiro Sagami Kōsho (1455-1457)
相州住秋廣
sōshū ju akihiro
AKI101 Akihiro Sagami Bunmei (1469-1487)
相州住秋廣
sōshū ju akihiro
AKI102 Akihiro Yamashiro Kanbun (1661-1673)
山城住藤原下坂秋廣
yamashiro ju fujiwara shimosaka akihiro
AKI19 Akihiro Rikuchu Meiji (1868-1912)
一之関住明弘作
ichi no seki ju akihiro saku
AKI20 Akihiro Bungo Bunkyū (1861-1864)
明廣作
akihiro saku
AKI21 Akihiro Dewa Anei (1772-1781)
羽州米澤住明廣
ushū yonezawa ju akihiro
AKI22 Akihiro Mutsu Keiō (1865-1868)
一之関住明廣作
ichi no seki ju akihiro saku
AKI22 Akihiro Mutsu Keiō (1865-1868)
一之関士大山明廣作
ichi no seki shi ōyama akihiro saku
AKI43 Akihiro Tokyo Shōwa (1926-1989)
於常盤松吉原昭廣作之
oite tokiwamatsu yoshihara akihiro saku kore
AKI92 Akihiro Kōzuke Genbun (1736-1741)
秋弘
akihiro
AKI92 Akihiro Kōzuke Genbun (1736-1741)
上州住丹治秋弘
jōshū tanji akihiro
AKI92 Akihiro Kōzuke Genbun (1736-1741)
播州住人丹治秋弘
banshū junin tanji akihiro
AKI93 Akihiro Harima Bunsei (1818-1830)
姫路丹治秋弘作之
himeji tanji akihiro saku kore
AKI94 Akihiro Kai Genna (1615-1624)
甲州巨痲郡武川筋甘利住人秋廣
kashū koma-gori takekawa suji amari junin akihiro
AKI95 Akihiro Hyōgo Shōwa (1926-1989)
姫路城下秋廣作之
himeji jōka akihiro saku kore
AKI96 Akihiro Kazusa Ōei (1394-1428)
總州住秋廣
sōshū ju akihiro
AKI96 Akihiro Kazusa Ōei (1394-1428)
於上總國眞里谷作之
oite kazusa kuni mariya saku kore
AKI97 Akihiro Kazusa Eiroku (1558-1570)
上總長南作秋廣
kazusa chonan saku akihiro
AKI98 Akihiro Sagami Shōhei (1346-1370)
相州住秋廣
sōshū ju akihiro
AKI99 Akihiro Sagami Tenju (1375-1381)
相州住秋廣
sōshū ju akihiro
AKI99 Akihiro Sagami Tenju (1375-1381)
相模守住人秋廣
sagami no kami junin akihiro
0000-1135 Akihiro
相州住秋(以下切)
sōshū ju aki (ikakire)
0000-1135 Akihiro
□□□年正□□
? ? ? nen shō ? ?
AKI103 Akihisa Harima Ansei (1854-1860)
姫府士源秋久
himefushi minamoto akitoshi
AKI133 Akihisa Bungo Bunan (1444-1449)
豊後州住顯久
bungo shū ju akihisa
AKI134 Akihisa Chikugo Chōroku (1457-1460)
三池住顯久作
miike ju akihisa saku
AKI44 Akihisa Niigata Shōwa (1926-1989)
山上昭久
yamagami akihisa
AKI44 Akihisa Niigata Shōwa (1926-1989)
昭久
akihisa
AKI44 Akihisa Niigata Shōwa (1926-1989)
北越住山上千里昭久
hokuetsu ju yamagami chisato akihisa
AKI1 Akihito Hizen Kanbun (1661-1673)
城州西陣住口人
jōshū nishijin ju akihito