Kuki Masamune

Sword ID 0000-0426  
Mei Mumei
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.8 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.6 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Masamune School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-5-25, NN-1-9-23, MH-74
Links
Location
Certificate Type Certificate ID