National Treasure

Tomomitsu

倫光
初代
◯  貞和︱ 備前
Tomomitsu (1st gen)
IDTOM433
ProvinceBizen
Start EraTeiwa (1345-1350) ND
End EraTeiji (1362-1368) ND
Active Period1345-1368
FatherKanemitsu 兼光

Sadatsugu

貞次
初代
◯  元暦︱ 備中
Sadatsugu (1st gen)
IDSAD725
ProvinceBitchū
Start EraGenryaku (1184-1185)
End EraKenpō (1213-1219)
Active Period1184-1219
SchoolKo-Aoe
FatherMoritsugu

Kunitsugu

國次
初代
◯  応長︱ 山城
Rai Kunitsugu (1st gen)
IDKUN1544
NameKunitsugu
ProvinceYamashiro
Start EraŌchō (1311-1312)
End EraGentoku (1329-1331)
Active Period1311-1331
SchoolRai
FatherKunitoshi
TeacherMasamune

Yoshihiro

義弘
◯  正安︱ 越中
Gō Yoshihiro
IDYOS1434
NameYoshihiro
ProvinceEtchū
Start EraShōan (1299-1302)
End EraKenmu (1334-1338) ND
Active Period1299-1338
TeacherMasamune

Norimune

則宗
◯  元暦︱ 備前
Norimune
IDNOR200
ProvinceBizen
Start EraGenryaku (1184-1185)
End EraJōgen (1207-1211)
Active Period1184-1211
SchoolKo-Ichimonji
FatherSadanori
Syndicate content