Sadanori

貞則
[Help]
△  寛文︱ 攝津
Kaga no Kami Sadanori
IDSAD595
NameSadanori
ProvinceSettsu
Start EraKanbun (1661-1673)
End EraGenroku (1688-1704)
Active Period1661-1704
TeacherShinkai

Source Rating Reference/Page
Hawley80SAD595 
Toko Taikan¥3.8M 257 
FujishiroJo saku S381 
OtherSJS-528
Signatures:
攝州住藤原貞則
sesshū ju fujiwara sadanori
加賀守貞則
kaga no kami sadanori
鈴木加賀守貞則
suzuki kaga no kami sadanori
奥州磐城住加賀守貞則
ōshū iwaki ju kaga no kami sadanori

Recorded works

ID/Name Type Mei Yearsort icon Ref
0000-1417
Wakizashi
加賀守貞則
kaga no kami sadanori
0000-1418
Katana
加賀守貞則
kaga no kami sadanori
0000-1421
Wakizashi
加賀守貞則
kaga no kami sadanori
0000-1422
Katana
0000-1423
Wakizashi
0000-1425
Katana
鈴木加賀守貞則
suzuki kaga no kami sadanori
0000-1426
Katana
0000-1429
Wakizashi
加賀守鈴木貞則
kaga no kami suzuki sadanori
以降鐵作
motte kōtetsu saku
ST-305
0000-1428
Wakizashi
鈴木加賀守貞則
suzuki kaga no kami sadanori
延宝四年二月日
enpō 4 nen 2 gatsu hi
1676 ST-306
0000-1427
Katana
鈴木加賀守貞則
suzuki kaga no kami sadanori
延宝七年二月日
enpō 7 nen 2 gatsu hi
1679
NZS-227
S381
ST-307
0000-1424
Katana
鈴木加賀守貞則
suzuki kaga no kami sadanori
元禄十三年八月日
genroku 13 nen 8 gatsu hi
1700
0000-1420
Katana
加賀守鈴木貞則
kaga no kami suzuki sadanori
宝永二年八月日
hōei 2 nen 8 gatsu hi
1705
0000-1419
Wakizashi
加賀守貞則
kaga no kami sadanori
享保五年二月日
kyōhō 5 nen 2 gatsu hi
1720

Biography and lineage

Also signed 定則.

Workmanship and style

Itame, muji, suguba, choji, notare.