Kagemitsu

景光
[Help]
◯  元応︱ 備前
Osafune Kagemitsu
IDKAG60
NameKagemitsu
ProvinceBizen
Start EraGenō (1319-1321)
End EraGenko (1331-1336)
Active Period1319-1336
SchoolOsafune
FatherNagamitsu
LineageImage / Interactive

Source Rating Reference/Page
Hawley75KAG60 
Toko Taikan¥15M 37 
FujishiroSai-jo saku K137 
Signatures:
備前國長船住左兵衛尉景光
bizen kuni osafune ju sabejō kagemitsu
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
景光造
kagemitsu tsukuru

Recorded works

ID/Name Type Mei Yearsort icon Ref
0000-1022
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
0000-1168
Tachi
景光
kagemitsu
0000-1223
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
(金象嵌) 本多平八郎忠為所持之
honda heihachirō tadatoki shōji kore
MH-121
0000-1224
Tanto
景光
kagemitsu
MH-123
0000-1227
Tachi
備州長船住左兵衛尉景光
bishū osafune ju sahyōe no jō kagemitsu
NK-9-243
0000-1229
Tanto
景光
kagemitsu
NK-9-245
0000-1246
Tachi
景光
kagemitsu
TBJ-626
SESKO2012_KK-154
0000-1248
Tachi
TBJ-586-12
TBJ-614
SESKO2012_KK-158
SESKO2013_KS1-39
0000-1250
Tachi
景光
kagemitsu
STMC-35
0000-1251
Tachi
景光
kagemitsu
TBJ-531F
TBJ-533-56
0000-1252
Tanto
備州長船景光
bishū osafune kagemitsu
TBJ-578-15
0000-1222
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
正和五年月日
shōwa 5 nen 10 gatsu hi
1316 MH-120
0000-1230
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元応元年十月日
genō gannen 10 gatsu hi
1319 NZK-613
0000-1240
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元応元年十一月日
genō gannen 11 gatsu hi
1319 KT-44
0000-1249
Tanto
備州長船景光
bishū osafune kagemitsu
元応元年九月日
genō gannen 9 gatsu hi
1319 DTI2012-86
0000-1228
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
1319 (around)
NK-9-244
NZK-614-2
KT-43
0000-1231
Tachi
備州長船景光
bishū osafune kagemitsu
1319 (around) NZK-614-1
0000-0079
Koryū Kagemitsu / 小龍景光
Tachi
備前國長船住景光
bizen kuni osafune ju kagemitsu
元享二年五月日
genkō 2 nen 5 gatsu hi
1322
NN-3-1-29
NK-9-F88
NK-9-241
MH-119
NZK-615
KT-45
FFB-94
KUBIKIRI1-158-2
KUBIKIRI2-85
TB-NKS-128
0000-1226
Naginata
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元享二年八月日
genkō 2 nen 8 gatsu hi
1322
0000-1232
Tanto
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元京二年八月日
genkō 2 nen 8 gatsu hi
1322 NZK-616-1
0000-1241
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元京二年 月日
genkō 2 nen gatsu hi
1322 KT-46
0000-0080
Tanto
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元享三年三月日
genkō 3 nen 3 gatsu hi
1323
NN-3-1-31
NK-9-242
MN-122
KT-48
TBJ-539F
0000-1221
Tanto
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元享三年二月日
genkō 3 nen 2 gatsu hi
1323
NK-9-F90
MH-124-1
KT-47
0000-1233
Tanto
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元享二二年三月日
genkō 4 nen 3 gatsu hi
1324
NZK-616-2
STMC-36
0000-1245
Tanto
備州長船景光
bishū osafune kagemitsu
元享二二年六月日
genkō 4 nen 6 gatsu hi
1324
0000-1234
Tachi
備前國長船住景光
bizen kuni osafune ju kagemitsu
正中二年七月日
shōchū 2 nen 7 gatsu hi
1325 NZK-617
0000-1247
Tanto
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
正中二年十一月日
shōchū 2 nen 11 gatsu hi
1325
TBJ-615
SESKO2012_KK-156
0000-1242
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
嘉暦元年十月日
kareki gannen 10 gatsu hi
1326 KT-49
0000-1236
Tachi
景光
kagemitsu
1326 (around) NZK-618-2
0000-1237
Tanto
備州長船景光
bishū osafune kagemitsu
1326 (around) NZK-619-2
0000-1243
Tachi
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
嘉暦二年二月日
kareki 2 nen 2 gatsu hi
1327 KT-50
0000-1235
Tanto
備州長船景光
bishū osafune kagemitsu
嘉暦三年十月日
kareki 3 nen 10 gatsu hi
1328 NZK-618-1
0000-0081
Tachi
廣峯山御剣 願主武蔵國秩父
kohozan ontsurugi ganshu musashi kuni chichibu
郡住大河原左衛門尉丹治朝臣時基
gori ju ogawara saemonnojo tanji ason tokimoto
於播磨國宍粟郡三方西
oite harima kuni shishiawa gori miho no nishi
造進之
tsukuri shinzu kore
備前國長船住左兵衛尉景光
bizen kuni osafune ju sahyoenojo kagemitsu
作者進士三郎景政
sakusha shinshi saburo kagemasa
嘉暦二二年己巳七月日
kareki 2 2 nensuchinoto mi 7 gatsu hi
1329
NN-3-1-32
NK-9-254
0000-1239
Tanto
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
正慶元年十月日
shokei gannen 10 gatsu hi
1332 NZK-621
0000-1244
Tanto
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元弘二年三月
genko 2 nen 3 gatsu
1332 KT-52
0000-1220
Tanto
備前國長船住左衛門尉景光
bizen kuni osafune ju saemonjō kagemitsu
元弘三年三月
genko 3 nen 3 gatsu
1333 NZK-619-1
0000-1238
Tachi
備前國長船住景光
bizen kuni osafune ju kagemitsu
元弘二二年二月日
genko 4 nen 2 gatsu hi
1334 NZK-620

Workmanship and style

Good horimono. Mokume, ko-choji, suguba-choji, gunome-midare.