Kanenaga Wakizashi

Kanenaga Wakizashi
Item type:
wakizashi
Collection:
Description

Detailed description is coming soon...

The blade is signed "Kanenaga". Niji-mei. Following the Kane Kanji is the Mino Kanenaga (i am not sure which one).