Items for sale

Image Name Item Type Last Updatedsort icon Asking Price
Kanayama tsuba tsuba 2018-11-15 00:20

€1350

Kyo-Shoami Sukashi tsuba tsuba 2018-11-15 00:19

€1700

Wheel Menuki menuki 2018-11-15 00:18

€240

Shakudo Ko-Kinko Tsuba tsuba 2018-11-15 00:16

€390

Large Namban Style Tsuba tsuba 2018-10-08 00:28

€700

Ko-Kinko Tsuba with Kiri Mon tsuba 2017-01-14 03:29

€500