Tsugusada

次貞
[Help]
◯  応永︱ 備中
Tsugusada
IDTSU97
ProvinceBitchū
EraŌei (1394-1428)
Active Period1394-1428
SchoolSue-Aoe

Source Rating Reference/Page
Hawley25TSU97 
Toko Taikan¥3.5M 387 
OtherNMK-567-17
Signatures:
次貞作
tsugusada saku
備中青江次貞作
bitchu aoe tsugusada saku
備中國次貞
bitchu kuni tsugusada