Tsuguyoshi

續吉
初代
[Help]
◯  嘉吉︱ 越後
Tsuguyoshi (1st gen)
IDTSU167
ProvinceEchigo
EraKakitsu (1441-1444)
Active Period1441-1444
SchoolMomokawa
LineageImage / Interactive

Source Rating Reference/Page
Hawley20TSU167 
Signatures:
越州住桃川續吉
esshū ju momokawa tsuguyoshi

Note: There's an error in Hawley, this smith is listed as Tsugunobu.