Tomoteru

友英
[Help]
□  安政︱ 河内
Tomoteru
IDTOM223
ProvinceKawachi
Other ResidenceEdo
EraAnsei (1854-1860)
Active Period1854-1860

Source Rating Reference/Page
Hawley10TOM223 
Fujishiro S14 
Signatures:
舞鶴友英作
maizuru tomoteru saku
東都舞鶴友英造之
tōto maizuru tomoteru tsukuru kore