Nagayoshi

長吉
初代
[Help]
◯  貞和︱ 越後
Nagayoshi (1st gen)
IDNAG501
ProvinceEchigo
Start EraTeiwa (1345-1350) ND
End EraTeiji (1362-1368) ND
Active Period1345-1363
SchoolMomokawa
TeacherToshinaga
LineageImage / Interactive

Source Rating Reference/Page
Hawley80NAG501 
Toko Taikan¥7M 468 
Signatures:
桃川住長吉作
momokawa ju nagayoshi saku

Mokume-masame, gunome, suguba.