Kanefusa

兼房
[Help]
☆  昭和︱ 岐阜県
Kato Kanefusa
IDKAN799
NameKanefusa
ProvinceGifu
EraShōwa (1926-1989)
Active Period1926-1989
FatherKato Yoshinosuke Jumyo
LineageImage / Interactive

Source Rating Reference/Page
Hawley8KAN799 
Toko Taikan126 
Signatures:
濃州住藤原兼房作之
noshū ju fujiwara kanefusa saku kore
濃州住二十三代藤原兼房作之
noshū ju ni ju san dai fujiwara kanefusa saku kore
藤原兼房作
fujiwara kanefusa saku

Born in 1900.
Katō Koichi

See also https://www.japaneseswordindex.com/kanefusa.htm