Kaneshiro

兼白
[Help]
◯  文明︱ 美濃
Kaneshiro
IDKAN2293
ProvinceMino
EraBunmei (1469-1487)
Active Period1469-1487

Source Rating Reference/Page
Hawley20KAN2293 
Toko Taikan¥2.5M 90 
Signatures:
濃州住兼白
nōshū ju kaneshiro
關住兼白作
seki ju kaneshiro saku

Suguba-komidare.