Kanenori

兼則
[Help]
◯  天正︱ 越後
Kanenori
IDKAN1885
ProvinceEchigo
EraTensho (1573-1592)
Active Period1573-1592
SchoolMomokawa

Source Rating Reference/Page
Hawley15KAN1885 
Signatures:
越後國春日山住吉右衛門尉兼則作
echigo kuni kasugayama ju kichiuemonjō kanenori saku
越後新発田住兼則吉右衛門尉造
echigo shibata ju kanenori kichiuemonjō tsukuru

Late Seki style

Yamanaka mentions Kanenori belonging to Momokawa school (V3-1-5).