Kanemoto

兼元
[Help]
△  寛永︱ 美濃
Kanemoto
IDKAN1586
ProvinceMino
EraKanei (1624-1644)
Active Period1624-1644

Source Rating Reference/Page
Hawley35KAN1586 
Toko Taikan¥2M 138 
FujishiroChu-jo saku S73 
Signatures:
孫六四代
magoroku yondai
濃州住藤原兼元作
nōshū ju fujiwara kanemoto saku
濃州住人田代源一兼元
nōshū junin tashiro genichi kanemoto
濃州赤坂住田代源一兼元
nōshū akasaka ju tashiro genichi kanemoto

Sanbonsugi.