Chu-Aoe

中青江
Tradition:Yamashiro
Start Era:Enō (1239-1240)
End Era:Meitoku (1390-1394) ND

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Yukiyasu [YUK594] 行安 Teiwa (1345-1350) ND NMK-1119-20
Yukitsugu [YUK781] 幸次 Ōchō (1311-1312) NMK-1125-11
Yukinobu [YUK382] 行信 Kenmu (1334-1338) ND NMK-1104-19
Yukikuni [YUK176] 行國 Gentoku (1329-1331)
NMK-1093-5
SJS-826
Yoshitsugu [YOS891] 吉次 Teiwa (1345-1350) ND NMK-1148-2
Yoshitsugu [YOS888] 吉次 Kareki (1326-1329)
NMK-1147-13
SJS-789
Yorizane [YOR39] 依眞 Ōan (1368-1375) ND NMK-1212-9
Yoritsugu [YOR98] 頼次 Bunpō (1317-1319) NMK-1214-10
Yasutsugu [YAS954] 康次 Shōan (1299-1302) NMK-1079-16
Yasutsugu [YAS953] 康次 Kenji (1275-1278) NMK-1079-15
Yasutsugu [YAS504] 安次 Shōwa (1312-1317) NMK-1051-20
Tsuguyoshi [TSU150] 次吉 4th Ryakuō (1338-1342) ND Tsuguyoshi
NMK-572-16
SJS-703
Tsugutsune [TSU130] 次恒 Shōchū (1324-1326) NMK-568-23
Tsugunao [TSU82] 次直 Teiwa (1345-1350) ND NMK-569-12
Tsugumasa [TSU66] 次正 Teiji (1362-1368) ND NMK-571-15
Tsuguhisa [TSU45] 次久 Kōei (1342-1345) ND
NMK-570-5
SJS-700
Toshitsugu [TOS228] 俊次 Kōchō (1261-1264) NMK-624-3
Tadatsugu [TAD244] 忠次 Enbun (1356-1361) ND SJS-635
Tadatsugu [TAD243] 忠次 Kenmu (1334-1338) ND
NMK-530-8
SJS-635
Sukeyoshi [SUK634] 助吉 Ryakuō (1338-1342) ND NMK-479-2

View swords attributed to this school