Kogarasu Maru Tachi

Kogarasu Maru Tachi
Item type:
tachi
Collection:
Description

Rare Kogarasu Maru Bladed Tachi Signed Higashiyama Ju Daijo Yoshihira Circa 1680 .hope you all enjoy the pictures.