WAKIZASHI IYETSUGU MUROMACHI

WAKIZASHI IYETSUGU MUROMACHI
Item type:
wakizashi
Collection:
Description

WAKIZASHI IYETSUGU MUROMACHI / KOSHIRAE EDO (SAYA CHA URUSHINURI , AOGAI CHIRASHI , KOJIRI IRON SUKIBORI , UMA HANAZU).