Suishinshi Masahide

水心子正秀
Start Era:Tenmei (1781-1789)

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Tsunasuke [TSU315] 綱助 Kyōwa (1801-1804)
Tsunenaga [TSU478] 常永 Kansei (1789-1801)
Tsunenori [TSU479] 常徳 Bunka (1804-1818)
Tsura [TSU536] Bunka (1804-1818)
Yasuhide [YAS57] 安英 Bunka (1804-1818)
Yasunori [YAS691] 保則 Bunka (1804-1818)
Yoshitane [YOS1705] 義胤 Bunsei (1818-1830)
Yukihide [YUK41] 行秀 Kaei (1848-1854)

View swords attributed to this school