Wazamono

Ujifusa

氏房
二代
△  慶長︱ 尾張
Ujifusa (2nd gen)
IDUJI21
ProvinceOwari
Start EraKeichō (1596-1615)
End EraGenna (1615-1624)
Active Period1603-1624

Yoshimitsu

吉光
◯  康正︱ 山城
Yoshimitsu
IDYOS466
ProvinceYamashiro
EraKōsho (1455-1457)
Active Period1455-1457
SchoolHeianjō

Ietsugu

家次
二代
◯  享禄︱ 加賀
Ietsugu (2nd gen)
IDIYE385
ProvinceKaga
Start EraKyōroku (1528-1532)
End EraKōji (1555-1558)
Active Period1528-1558
SchoolHashizume

Hiroyuki

弘幸
△  慶長︱ 山城
Heianjō Hiroyuki
IDHIR168
NameHiroyuki
ProvinceYamashiro
Start EraKeichō (1596-1615)
End EraGenna (1615-1624)
Active Period1596-1624
TeacherKunihiro

Tadamitsu

忠光
初代
◯  文明︱ 備前
Hikobe Tadamitsu (1st gen)
IDTAD122
NameTadamitsu
ProvinceBizen
EraBunmei (1469-1487)
Active Period1480-1487

Ujifusa

氏房
二代
△  寛永︱ 尾張
Ujifusa (2nd gen)
IDUJI28
ProvinceOwari
Start EraKanei (1624-1644)
End EraManji (1658-1661)
Active Period1624-1661

Yoshinaga

吉長
◯  天文︱ 美濃
Yoshinaga
IDYOS607
ProvinceMino
EraTenmon (1532-1555)
Active Period1532-1555
SchoolKoyama Seki

Yorizane

依眞
◯  応安︱ 備中
Yorizane
IDYOR39
ProvinceBitchū
EraŌan (1368-1375) ND
Active Period1368-1375
SchoolChu-Aoe

Kagetoshi

景利
◯  応仁︱ 備前
Kagetoshi
IDKAG201
ProvinceBizen
EraŌnin (1467-1469)
Active Period1467-1469

Tadatsugu

忠次
◯  嘉元︱ 備前
Tadatsugu
IDTAD246
ProvinceBizen
Start EraKagen (1303-1306)
End EraTokuji (1306-1308)
Active Period1303-1308
SchoolOsafune
TeacherChikazane
Syndicate content