Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Namesort icon Province Era Mei
YOS687 Yoshinori Yamashiro Bunmei (1469-1487)
三条吉則於和泉國作
sanjō yoshinori oite izumi kuni saku
YOS687 Yoshinori Yamashiro Bunmei (1469-1487)
三条吉則於越前作
sanjō yoshinori oite echizen saku
YOS687 Yoshinori Yamashiro Bunmei (1469-1487)
平安城藤原富施吉則作
heianjō fujiwara fuse yoshinori saku
YOS682 Yoshinori Yamashiro Kenmu (1334-1338) ND
三条吉則
sanjō yoshinori
YOS686 Yoshinori Yamashiro Kyōtoku (1452-1455)
京都三条住人吉則
kyoto sanjo junin yoshinori
YOS686 Yoshinori Yamashiro Kyōtoku (1452-1455)
三条吉則作
sanjō yoshinori saku
YOS686 Yoshinori Yamashiro Kyōtoku (1452-1455)
平安城三条住吉則作
heianjō sanjō ju yoshinori saku
YOS686 Yoshinori Yamashiro Kyōtoku (1452-1455)
平安城住人吉則作
heianjō junin yoshinori saku
YOS672 Yoshinori Izumo Eikyō (1429-1441)
藤原吉則
fujiwara yoshinori
YOS673 Yoshinori Izumo Tenmon (1532-1555)
出雲國住人吉則
izumo kuni junin yoshinori
YOS680 Yoshinori Yamashiro Chōkyū (1040-1044)
吉則
yoshinori
0000-0594 Yoshinori
吉則
yoshinori
0000-0595 Yoshinori
平安城吉則作
heianjō yoshinori saku
0000-0596 Yoshinori
三条吉則和泉國作
sanjō yoshinori izumi kuni saku
0000-0597 Yoshinori
三条布施藤原吉則於越前作
sanjō fuse fujiwara yoshinori oite echizen saku
0000-0597 Yoshinori
小布施四郎左衛門尉源久寿重代
kobuse shirōsaemonjō motohisa toshishige
0000-0597 Yoshinori
不可他渡手
YOS1294 Yoshinobu Higo Genki (1570-1573)
同田貫賀信
dotanuki yoshinobu
YOS642 Yoshinobu Bizen Einin (1293-1299)
吉信
yoshinobu
YOS646 Yoshinobu Bizen Ōei (1394-1428)
備州長船吉信
bishū osafune yoshinobu
YOS648 Yoshinobu Hizen Genna (1615-1624)
肥前國住藤原吉信作
hizen kuni ju fujiwara yoshinobu saku
YOS648 Yoshinobu Hizen Genna (1615-1624)
肥前國住人吉信
hizen kuni ju(nin) yoshinobu
YOS651 Yoshinobu Kōzuke Enpō (1673-1681)
於上州前橋源吉信
oite jōshū maebashi minamoto yoshinobu
YOS651 Yoshinobu Kōzuke Enpō (1673-1681)
上野國前橋住吉信
kodzuke kuni maebashi ju yoshinobu
YOS656 Yoshinobu Yamashiro Kanei (1624-1644)
山城國住埋忠吉信
yamashiro kuni ju umetada yoshinobu
YOS656 Yoshinobu Yamashiro Kanei (1624-1644)
山城國西陣住埋忠吉信
yamashiro kuni nishijin ju umetada yoshinobu
YOS657 Yoshinobu Yamashiro Enpō (1673-1681)
埋忠大和大掾源吉信
umetada yamato daijō minamoto yoshinobu
YOS657 Yoshinobu Yamashiro Enpō (1673-1681)
大和國住埋忠吉信
yamato kuni ju umetada yoshinobu
YOS643 Yoshinobu Bizen Kenmu (1334-1338) ND
吉信
yoshinobu
YOS645 Yoshinobu Bizen Teiji (1362-1368) ND
備州長船吉信
bishū osafune yoshinobu
0000-1256 Yoshinobu
肥前國住人吉信
hizen kuni junin yoshinobu
0000-1258 Yoshinobu
肥前國住人吉信
hizen kuni junin yoshinobu
YOS633 Yoshinari Satsuma Eishō (1504-1521)
波平吉作
naminohira yoshinari
YOS638 Yoshinari Settsu Jōō (1652-1655)
播磨守橘吉成入道
harima no kami tachibana yoshinari nyudō
YOS1239 Yoshinao Buzen Meiō (1492-1501)
信國能直作
nobukuni yoshinao saku
YOS628 Yoshinao Buzen Ōnin (1467-1469)
信國吉直
nobukuni yoshinao
YOS1111 Yoshinaga Chikugo Kōsho (1455-1457)
筑後國住人良永作
chikugo kuni junin yoshinaga saku
YOS1111 Yoshinaga Chikugo Kōsho (1455-1457)
筑州住良永
chikushū ju yoshinaga
YOS1111 Yoshinaga Chikugo Kōsho (1455-1457)
筑州住大石藤原良永
chikushū ju ōishi fujiwara yoshinaga
YOS569 Yoshinaga Hizen Kanei (1624-1644)
肥前佐賀住吉永
hizen saga ju yoshinaga
YOS569 Yoshinaga Hizen Kanei (1624-1644)
肥前國住藤原吉永
hizen kuni ju fujiwara yoshinaga
YOS570 Yoshinaga Hōki Shōwa (1926-1989)
於伯耆國久米城下小林吉永鍛之
oite hoki kuni kumejoka kobayashi yoshinaga kitau kore
YOS571 Yoshinaga Ise Genji (1864-1865)
伊勢國住良永
ise kuni ju yoshinaga
YOS571 Yoshinaga Ise Genji (1864-1865)
廣山吉永造之
hiroyama yoshinaga tsukuru kore
YOS572 Yoshinaga Tottori Taishō (1912-1926)
小林良永
kobayashi yoshinaga
YOS572 Yoshinaga Tottori Taishō (1912-1926)
小林米尉下鍛之
kobayashi yonejōka tan kore
YOS573 Yoshinaga Ise Bunkyū (1861-1864)
伊勢國住吉永
ise kuni ju yoshinaga
YOS573 Yoshinaga Ise Bunkyū (1861-1864)
廣山吉永
hiroyama yoshinaga
YOS573 Yoshinaga Ise Bunkyū (1861-1864)
津臣廣山茂左衛門吉永造之
tsushin hiroyama mozaemon yoshinaga tsukuru kore
YOS584 Yoshinaga Bizen Bunpō (1317-1319)
備前國長船住吉長
bizen kuni osafune ju yoshinaga