Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Provincesort icon Era Mei
0000-0407 Hisakuni
久國
hisakuni
0000-0408 Norikuni
則國
norikuni
0000-0409 Yoshimitsu
吉光
yoshimitsu
0000-0410 Yoshimitsu
吉光
yoshimitsu
0000-0411 Gotō Tōshirō / 後藤藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0412 Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0413 Tsurikane Kiri
國行
kuniyuki
0000-0414 Kunitoshi
来孫太郎作
rai magotarō saku
0000-0414 Kunitoshi
花押正応五年辰八月十三日
(kakihan) shoō 5 nen (x) tatsu 8 gatsu 13 hi
0000-0415 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0416 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0416 Kunitoshi
正和五年十一月日
showa 5 nen 11 gatsu hi
0000-0417 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0418 Kunimitsu
来國光 嘉暦二年二月日
rai kunimitsu kareki 2 nen 2 gatsu hi
0000-0419 Kunimitsu
来國光
rai kunimitsu
0000-0420 Uraku Rai Kunimitsu / 有楽来國光
来國光
rai kunimitsu
0000-0421 Kunitsugu
来國次
rai kunitsugu
0000-0422 Kunimitsu
國光
kunimitsu
0000-0424 Nakatsukasa Masamune
本田中務所持
honda nakatsukasa shoji
0000-0424 Nakatsukasa Masamune
正宗本阿 (花押)
masamune hon'a (kaō)
0000-0430 Tomonari
友成作
tomonari saku
0000-0432 Sanetsune
眞恒
sanetsune
0000-0429 Tomonari
備前國友成造
bizen kuni tomonari tsukuru
AKI105 Akikuni Koto (987-1596)
秋國
akikuni
AKI25 Akimitsu Koto (987-1596)
明光
akimitsu
AKI36 Akiharu Shōwa (1926-1989)
昭治
akiharu
AKI62 Akinaga Shōwa (1926-1989)
昭長
akinaga
AKI72 Akitomi Shōwa (1926-1989)
昭富
akitomi
AKI82 Akitsuna Shōwa (1926-1989)
以南蛮鐵近江守昭綱造
motte nanban tetsu omi no kami akitsuna tsukuru
ARI188 Aritaka Koto (987-1596)
有高
aritaka
ARI66 Arikuni Tenmon (1532-1555)
有國
arikuni
ARI67 Arikuni Shinto (1596-1781)
大和大掾橘有國
yamato daijō tachibana arikuni
CHI45 Chikahiro Tenmon (1532-1555)
近廣
chikahiro
ENS3 Ensō Koto (987-1596)
沙彌圓宗
shaya ensō
FUK2 Fukushige Kōka (1844-1848)
和泉守福重
izumi no kami fukushige
HAN2 Hankyu Manen (1860-1861)
判久
hankyu
ISH1 Isshin Shōwa (1926-1989)
興亜一心
koa isshin
0000-0024 Takanosu
三条
sanjo
KAG121 Kagenaga Meiō (1492-1501)
因州住景長作
inshu ju kagenaga saku
KAG122 Kagenaga Taiei (1521-1528)
因州小幡住景長作
inshū kohata ju kagenaga saku
KAG123 Kagenaga Kanbun (1661-1673)
因州住景長
inshu ju kagenaga
KAG131 Kagenaka Ōei (1394-1428)
因州住景仲
inshu ju kagenaka
0000-1310 Muneyoshi
宗吉作
muneyoshi saku
KAG221 Kageyama Shōwa (1926-1989)
景山弓畔
kageyama kyūhan
KAI1 Kaimoto Koto (987-1596)
甲斐夲
kaimoto
KAI1 Kaimoto Koto (987-1596)
kaibon
KAI6 Kaichu Koto (987-1596)
繼躰天皇御宇龍王作
keitai tennō gyou ryuō saku
KAN103 Kanekuni Shinto (1596-1781)
越中守包國
etchu no kami kanekuni
KAN1339 Kanemasa Shinto (1596-1781)
近江守源兼正
omi no kami minamoto kanemasa
KAN1349 Kanemasa Bunka (1804-1818)
無言水兼正
mugensui kanemasa