Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Provincesort icon Era Mei
AKI105 Akikuni Koto (987-1596)
秋國
akikuni
AKI25 Akimitsu Koto (987-1596)
明光
akimitsu
AKI36 Akiharu Shōwa (1926-1989)
昭治
akiharu
AKI62 Akinaga Shōwa (1926-1989)
昭長
akinaga
ARI188 Aritaka Koto (987-1596)
有高
aritaka
ARI66 Arikuni Tenmon (1532-1555)
有國
arikuni
ARI67 Arikuni Shinto (1596-1781)
大和大掾橘有國
yamato daijō tachibana arikuni
CHI45 Chikahiro Tenmon (1532-1555)
近廣
chikahiro
ENS3 Ensō Koto (987-1596)
沙彌圓宗
shaya ensō
FUK2 Fukushige Kōka (1844-1848)
和泉守福重
izumi no kami fukushige
HAN2 Hankyu Manen (1860-1861)
判久
hankyu
ISH1 Isshin Shōwa (1926-1989)
興亜一心
koa isshin
KAG122 Kagenaga Taiei (1521-1528)
因州小幡住景長作
inshū kohata ju kagenaga saku
KAG221 Kageyama Shōwa (1926-1989)
景山弓畔
kageyama kyūhan
0000-1174 Kagehide
景秀
kagehide
KAI6 Kaichu Koto (987-1596)
繼躰天皇御宇龍王作
keitai tennō gyou ryuō saku
KAN103 Kanekuni Shinto (1596-1781)
越中守包國
etchu no kami kanekuni
KAN1339 Kanemasa Shinto (1596-1781)
近江守源兼正
omi no kami minamoto kanemasa
KAN1349 Kanemasa Bunka (1804-1818)
無言水兼正
mugensui kanemasa
KAN1497 Kanemitsu Ansei (1854-1860)
妙一雲峰入道兼光
myōichi unpō nyudō kanemitsu
KAN1749 Kanenari Bunsei (1818-1830)
兼成
kanenari
KAN47 Kanehira Genroku (1688-1704)
信濃守包平
shinano no kami kanehira
KAN479 Kaneyuki Meiji (1868-1912)
野溝甲斐守源包行造
nomizo kai no kami minamoto kaneyuki tsukuru
KAN489 Kanechika Shōwa (1926-1989)
一文字金近
(kiku) ichimonji kanechika
KAN649 Kaneaki Tenmon (1532-1555)
兼開
kaneaki
KAN711 Kanefuji Koto (987-1596)
和泉守兼藤
izumi no kami kanefuji
KAN884 Kanehira Ōan (1368-1375) ND
美濃兼平
mino kanehira
NAG166 Nagahara Shinto (1596-1781)
長原
nagahara
NAG201 Nagahiro Koto (987-1596)
長洞
nagahiro
NAG37 Nagakuni Eishō (1504-1521)
永國作
nagakuni saku
NAG384 Naganori Koto (987-1596)
長永
naganori
NAG4 Nagahiro Kyōhō (1716-1736)
青木氏藤原永央
aoki-shi fujiwara nagahiro
NAG405 Naganori Ōan (1368-1375) ND
橘長徳入道
tachibana naganori nyudō
NAG406 Nagaosa Meiō (1492-1501)
長長作
nagaosa saku
NAG492 Nagatsura Koto (987-1596)
長洞
nagatsura
NAG536 Nagayoshi Meiji (1868-1912)
生雲齋長善作
shōunsai nagayoshi saku
NAO167 Naoshige Tenpō (1830-1844)
正六位源直繁朝臣
shōrokui minamoto naoshige ason
NAO209 Naotsugu Meiji (1868-1912)
藤原直繼造之
fujiwara naotsugu tsukuru kore
NAO263 Naomori Koto (987-1596)
尚盛
naomori
NAO37 Naohiro Meiji (1868-1912)
府治衛孫六直廣
fujie magoroku naohiro
NAO97 Naomichi Kansei (1789-1801)
雷除直道於伊勢崎藩中作之
raiyoke naomichi oite ise-saki hanchu saku kore
NAR31 Narimasa Genna (1615-1624)
肥前守成當
hizen no kami narimasa
NAR44 Narimune Keian (1648-1652)
一文字成宗
ichimonji narimune
NAR54 Narinori Shōwa (1926-1989)
吉田成徳鍛之
yoshida narinori kitau kore
NAR89 Naritsugu Genna (1615-1624)
丹後守成次
tango no kami naritsugu
NOB118 Nobuyoshi Shōwa (1926-1989)
延嘉作
nobuyoshi saku
NOB166 Nobufusa Ansei (1854-1860)
纐纈善兵衛信房
hanafusa zembe nobufusa
NOB180 Nobuhide Shōwa (1926-1989)
於茶津丘瑞泉子信秀作
oite chazuoka zuisenshi nobuhide saku
NOB498 Nobutaka Kōka (1844-1848)
作州津山住信高
sakushū tsuyama ju nobutaka
NOB665 Nobutoshi Keiō (1865-1868)
東肥熊府住宣利
tōhi yūfu ju nobutoshi